eez-2009  grafiskais elements


Pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalība dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un īstenošanā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Darbības programmas pamatmērķis ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības veicināšana dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un īstenošanā, panākot lielāku sabiedrības interešu pārstāvības nodrošināšanu jaunā politikas plānošanas dokumenta „Dzimumu līdztiesības politikas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam” un tam pakārtoto normatīvo aktu izstrādes un īstenošanas procesos nacionālā un vietējā līmenī (Rīgas pašvaldība).

Īstenojot projektu, Asociācija „Ģimene” vēlas dot savu ieguldījumu, lai panāktu, ka Latvijā tiktu veidota zinātniski pamatota, uz izpēti un zināšanām balstīta moderna dzimumu līdztiesības politika, kas atbilstu Latvijas iedzīvotāju un Latvijas valsts interesēm. Pilsoniskās aktivitātes veicināšanā liela vērība pievērsta sabiedrības informēšanai, vienotas izpratnes veicināšanai un diskusiju raisīšanai par dzimumu līdztiesības politikas mērķiem un instrumentiem, iesaistot diskusijās ar sabiedrību akadēmisko, profesionālo un politisko vidi. Šim nolūkam izmantojot virtuālos resursus, publikācijas, radio un TV pārraides, kā arī organizējot ikgadēju starptautisku forumu.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MIC/080
Дата утверждения проекта: 14.08.2013.
Дата заключения проектного договора: 23.10.2013.
Статус проекта: проект прекращён
Название получателя софинансирования: Biedrība "ASOCIĀCIJA "ĢIMENE""
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Biedrība "Īsta mīlestība gaida"
Регион(ы) осуществления проекта: Rīgas reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 27
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 44999.74 EUR / 31 626.00 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 38474.78 EUR / 27 040.23 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2024.99 EUR / 1 423.17 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 4499.97 EUR / 3 162.60 LVL;
Юридическии адрес: Klostera iela 4, Rīga, LV-1050
Номер тел.: 26598162
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.asociacijagimene.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org