eez-2009  grafiskais elements


Vienoti sabiedrībā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta vispārējais mērķis ir stiprināt nacionālo minoritāšu (galvenokārt to, kuru ikdienas sarunu valoda ir krievu valoda) tiesības un integrāciju, īpaši cilvēku ar invaliditāti cilvēktiesību ievērošanu, veicinot šīs sociālās grupas labklājības izaugsmi, stiprinot demokrātiskās vērtības.
Projekta tiešais mērķis izglītot nevalstiskas organizācijas un mazākumtautību pārstāvjus par demokrātijas un politiskās līdzdalības aspektiem, un veicināt viņu līdzdalību savu pašvaldību ietvaros kļūt politiski aktīvākiem, pievēršot sabiedrības uzmanību un aktualizējot problēmjautājumus, tādējādi stiprinot reģionālo organizāciju kapacitāti.

Projekta rezultāti: Projekts īstenots Līvānu, Preiļu, Daugavpils, Valkas, Smiltenes, Strenču un Tukuma novados.
Pilnībā īstenots projekta mērķis, izglītojot 5 mazākumtautību organizāciju 10 pārstāvjus par demokrātijas un politiskās līdzdalības aspektiem, kā arī veicinot viņu līdzdalību savu pašvaldību ietvaros, kļūstot politiski aktīvākiem, organizējot 5 reģionālos forumus, kā arī pievēršot sabiedrības uzmanību ar 14 realizētu iniciatīvu palīdzību, aktualizējot problēmjautājumus, stiprinot 20 reģionālo organizāciju kapacitāti. Dažādās projekta aktivitātes ir palīdzējušas sasniegt šo mērķi, nodrošinot arī soli tuvāk projekta vispārējam mērķim stiprināt nacionālo minoritāšu tiesības un integrāciju, īpaši cilvēku ar invaliditāti cilvēktiesību ievērošanu, veicinot šīs sociālās grupas labklājības izaugsmi un stiprinot demokrātiskās vērtības.
14 īstenotas iniciatīvas reģionos un Rīgā, 253 iesaistīti dalībnieki, 1 raksts vietējā laikrakstā „Jēkabpils laiks”, 11 video sižeti reģionālajā TV – Re:TV. 4 reģionālo NVO līdzdalība politiskajos procesos mazākumtautību interešu aizstāvībai.
Sagatavoti 11 video sižeti, 6 raksti drukātajā presē (21. oktobra „Vesti”) un 5 raksti drukātajā presē (2. decembra „Vesti”), 1 radio diskusija Latvijas Radio 4 14.03.2014. (nepilna intervija http://ej.uz/qsq1 ), 3 informatīvie baneri, 100 pildspalvas. 32 dalībnieki 3. decembra pasākumā „Pusdienas ar uzņēmējiem”.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/2/MEC/017
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 19.11.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 14
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 53494.03 EUR / 37 595.82 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 45737.40 EUR / 32 144.43 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2407.23 EUR / 1 691.81 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 5349.40 EUR / 3 759.58 LVL;
Juridiskā adrese: Valdemāra iela 38, k.1, Rīga, LV-1010
Tālr. nr.: 67299209
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.apeirons.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org