Drukāt |

Sākums

Aicinām mediju pārstāvjus pieteikties apmācībām par dažādību

diskrim

Sabiedrības integrācijas fonds jau vairākus gadus organizē apmācības, kurās ar neformālās izglītības elementu un metožu starpniecību dažādu nozaru profesionāļi ir veiksmīgi ieguvuši jaunas zināšanas un prasmes kā dzīvot un strādāt dažādībā. Ir pienākusi pirmā reize, kad šāda veida apmācības tiek organizētas arī mediju pārstāvjiem, apzinoties šā brīža tēmas aktualitāti saistībā ar sabiedrībā notiekošajām diskusijām par migrācijas procesiem un tajā pastāvošiem aizspriedumiem pret nezināmo un svešo.

Apmācību programma „MANAS PASLĒPES VIDĒ, LAIKĀ UN TELPĀ" domāta Tev,

JA VĒLIES:

  • iepazīt sabiedrības dažādās sejas un atklāt savu lomu sabiedrībā
  • iemācīties atpazīt stereotipus sabiedrībā, profesionālajā un personīgajā dzīvē
  • apzināt savu identitāti un tās sniegtās priekšrocības
  • papildināt savas personīgās kompetences saskarsmē ar citādo/svešo/dažādo, lai būtu veiksmīgāks savā profesionālajā darbā
  • apstāties no ikdienas darbu steigas un veltīt laiku savai personīgo kompetenču attīstībai

 

JA DARBOJIES kā:      

 

žurnālists
valsts/pašvaldības iestādes sabiedrisko attiecību speciālists
speciālists mediju aģentūrā
topošais žurnālists
blogotājs par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem.

JA:     

                             

esi gatavs piedalīties divu dienu apmācībās ārpus Rīgas (vieta tiks precizēta) vienā no grupām:
1.grupa 22.01.2014.-23.01.2014. /vieta 20 dalībniekiem/
VAI
2.grupa 03.02.2014.-04.02.2014. /vieta 20 dalībniekiem/

Pieteikšanās apmācībām ir noslēgusies.

Rezultāti tiks paziņoti 16.01.2014.


attels anketai
/nospiediet uz attēla/

Mēs piedāvājam:

Dace Kavasa - strādājusi Dānijas Cilvēktiesību institūtā, Kopenhāgenā, EDSO Tadžikistānā, UNDP Latvijā ar dažādiem cilvēktiesību jautājumiem. Piedāvātās kompetences šajās apmācībās – mediju ietekme uz dažādības izpratni sabiedrībā, dažādības nozīme katra profesionāļa darbā un starptautiskā pieredze darbā ar dažādības tēmu.
Guna Garokalna- Bihela - studējusi starpkultūru komunikāciju un konfliktu vadību Berlīnē, Vācijā; strādājusi vairākos ar cilvēktiesību jautājumiem saistītos nacionālos un starptautiskos projektos. Piedāvātās kompetences šajās apmācībās – stereotipu un mītu ietekme uz mediju vides profesionāļu skatījumu par svešo un neformālās izglītības treniņi par dažādību.

 

N.B.* Tiks nodrošināta nakšņošana divvietīgā istabiņā, kā arī ēdināšana. Dalībniekiem pašiem var rasties izmaksas, kas saistītas ar nokļūšanu uz Rīgu, ja dzīvesvieta ir ārpus galvaspilsētas.

Dalībnieku atlase: Apmācību dalībnieki tiks atlasīti konkursa kārtībā, izvērtējot anketās norādīto informāciju- dalībnieka motivāciju, pieredzi publikāciju/radio pārraižu/ video sižetu/ informatīvo kampaņu gatavošanā, vai, šādas pieredzes neesamības gadījumā, dalībnieka potenciālo interesi informatīvo materiālu veidošanā par apmācību tēmu.

Kontaktpersona: Inese Vīgante, apmācību koordinatore, , tālr.+371 67078178

 

es sif2

Apmācības tiek īstenotas projekta „Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija" Nr.JUST/2012/PROG/AG/AD/3730 ietvaros, kas saņēmis Eiropas Savienības PROGRESS programmas finansiālu atbalstu. Apmācību vizuālajā noformējumā izmantota Rasas Jansones glezna „Namamātes konservi".

 

 


Drukāšanas datums: 14.05.21