Sākums

Sadarbības partneri PROGRESS - dzimumu līdztiesība

Projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām Latvijas darba devēju konfederāciju, Resursu centru sievietēm „Marta" un biedrību „Līdere". Stratēģiskie projekta partneri ir Labklājības ministrija un Ekonomikas ministrija.

LDDK      Lidere      marta

lielais gerbonis EM latviski jpg         LM logo

 

 

 

 

es sif2

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības PROGRESS programmas atbalstu. Informācija publicēta projekta „Dzimumu līdztiesība ekonomisko lēmumu pieņemšanā – instruments ekonomiskās konkurētspējas un vienlīdzības veicināšanai" Nr. JUST/2012/PROG/AG/4127/GE ietvaros. Par publikācijas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds, un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.