sif-jauns-kras


Esošais tiesiskās aizsardzības novērtējums vardarbības upuriem

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” 2013

Meklēt projektus
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 9974.78 LVL LVL / 14 192.83 EUR
Projekta īstenotājs: Nodibinājums "Sociālo pakalpojumu aģentūra"