Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Drošības Kompass: efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Search projects

Projekta nosaukums: Drošības Kompass: efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai
Vadošais finansētājs: Eiropas Komisija
Vadošā finansētāja finansējums: 411902.20 EUR

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir izzināt cilvēku tirdzniecības jaunās formas, riskus un vervēšanas tendences, uz šīs informācijas pamata izstrādāt upuru atbalsta un aizsardzības mehānismus nacionālā, kā arī starpvalstu līmenī, paralēli vairojot sabiedrības izpratni, tādējādi mazinot gan cilvēku tirdzniecības upuru sniegto pakalpojumu piedāvājumu, gan pieprasījumu.

Mērķa grupas: pieaugušas sievietes un vīrieši, sociālo tīklu lietotāji, cilvēku tirdzniecības upuri, seksa pakalpojumu pircēji, policijas darbinieki, karsto tālruņu operatori, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas darbojas ar līdzīgiem jautājumiem, valsts ierēdņi un lēmumu pieņēmēji.
Īstenošanas vieta: Latvija, Igaunija, Lielbritānija.

Sagaidāmie rezultāti: Izstrādātas rekomendācijas iesaistītajiem aktieriem; 3 sabiedrības izglītošanas kampaņas visās iesaistītajās partnervalstīs un izstrādāti kampaņas materiāli; 3 starptautiskas apaļā galda diskusijas, 3 studiju vizītes, 3 izstrādātas izejas/atbalsta programmas cilvēku tirdzniecības upuriem, partnerības nodibināšana starp privātā, publiskā un nevalstiskā sektora aktieriem visās partnervalstīs.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 7317.45 EUR / 5 142.73 LVL;
Project number: 2014.LV/LF/08
Project Promoter: Resursu centrs sievietēm "Marta"
Legal address: Matīsa iela 49 - 3, Rīga, LV-1009
Duration of the project: 10.12.2012. - 09.12.2015.