Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Lobēšanas atklātība: Nē, noslēpumainībai Eiropas politikā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Meklēt projektus

Projekta nosaukums: Lobēšanas atklātība: Nē, noslēpumainībai Eiropas politikā
Vadošais finansētājs: Eiropas Komisija, Iekšlietu Ģenerāldirektorāts
Vadošā finansētāja finansējums 1 214 680.20 EUR

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir sekmēt lobēšanas atklātību, caurspīdīgumu starp lēmumu pieņēmējiem gan publiskajā, gan privātajā sektorā, lai tiktu pieņemti efektīvi likumi un lēmumi, tādējādi novēršot šajā jomā pastāvošos korupcijas riskus.

Projekts tiek īstenots: Austrijā, Bulgārijā, Čehijā, Kiprā, Igaunijā, Francijā, Vācijā, Ungārijā, Īrijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Slovākijā, Slovēnijā, Spānijā, Portugālē, Lielbritānijā un Briselē (TI-ES birojs).

Projekta mērķa grupas:

  1. Publiskais jeb valsts sektors;
  2. Privātais sektors;
  3. Pilsoniskā sabiedrības organizācijas un indivīdi.

Projekta rezultāti:

  1. Pierādījumu apkopojums par lobēšanas korupcijas riskiem;
  2. Esošo lobēšanas regulējumu, politiku un prakšu novērtējums 18 ES dalībvalstīs;
  3. Speciāli izstrādātas rekomendācijas un risinājumi lēmumu pieņēmējiem privātajā un publiskajā sektorā nacionālās valstu, ES un starptautiskajā līmenī;
  4. Sadarbības tīklu izveidošana ar nozīmīgākajiem pilsoniskās sabiedrības aktieriem un ieinteresētajām pusēm;

Atbalsta panākšana galvenajām no projekta izrietošajām rekomendācijām un Eiropas iedzīvotāju atbalsta palielināšana lobēšanas prakses caurspīdīguma un atbildīguma nepieciešamības faktam.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 4644.00 EUR / 3 263.82 LVL;
Projekta numurs: 2014.LV/LF/11
Projekta īstenotājs: Sabiedrība par atklātību "Delna"
Sadarbības partneris: Transparency International Sekretariāts (Vācija)
Juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 49-4, Rīga, LV-1011
Īstenošanas ilgums: 01.11.2013. - 31.10.2015.
 


Drukāšanas datums: 25.01.21