Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Lobēšanas atklātība: Nē, noslēpumainībai Eiropas politikā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Поиск проектов

Projekta nosaukums: Lobēšanas atklātība: Nē, noslēpumainībai Eiropas politikā
Vadošais finansētājs: Eiropas Komisija, Iekšlietu Ģenerāldirektorāts
Vadošā finansētāja finansējums 1 214 680.20 EUR

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir sekmēt lobēšanas atklātību, caurspīdīgumu starp lēmumu pieņēmējiem gan publiskajā, gan privātajā sektorā, lai tiktu pieņemti efektīvi likumi un lēmumi, tādējādi novēršot šajā jomā pastāvošos korupcijas riskus.

Projekts tiek īstenots: Austrijā, Bulgārijā, Čehijā, Kiprā, Igaunijā, Francijā, Vācijā, Ungārijā, Īrijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Slovākijā, Slovēnijā, Spānijā, Portugālē, Lielbritānijā un Briselē (TI-ES birojs).

Projekta mērķa grupas:

  1. Publiskais jeb valsts sektors;
  2. Privātais sektors;
  3. Pilsoniskā sabiedrības organizācijas un indivīdi.

Projekta rezultāti:

  1. Pierādījumu apkopojums par lobēšanas korupcijas riskiem;
  2. Esošo lobēšanas regulējumu, politiku un prakšu novērtējums 18 ES dalībvalstīs;
  3. Speciāli izstrādātas rekomendācijas un risinājumi lēmumu pieņēmējiem privātajā un publiskajā sektorā nacionālās valstu, ES un starptautiskajā līmenī;
  4. Sadarbības tīklu izveidošana ar nozīmīgākajiem pilsoniskās sabiedrības aktieriem un ieinteresētajām pusēm;

Atbalsta panākšana galvenajām no projekta izrietošajām rekomendācijām un Eiropas iedzīvotāju atbalsta palielināšana lobēšanas prakses caurspīdīguma un atbildīguma nepieciešamības faktam.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4644.00 EUR / 3 263.82 LVL;
Номер проекта: 2014.LV/LF/11
Исполнитель проекта: Sabiedrība par atklātību "Delna"
Партнер: Transparency International Sekretariāts (Vācija)
Юридический адрес: Aleksandra Čaka iela 49-4, Rīga, LV-1011
Период проетка: 01.11.2013. - 31.10.2015.