sif-jauns-kras


Intensīvie latviešu valodas kursi Rīgā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "Latviešu valodas apguve" 2014

Search projects

Projekta iesnieguma kopsavilkums:


SIA „Mensarius" piedāvātais valsts valodas apguves projekta mērķis ir paaugstināt latviešu valodas prasmi Latvijas iedzīvotājiem Rīgā, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, vismaz par vienu zināšanu pakāpi.

Projekta mērķa grupa ir pieaugušie Latvijas iedzīvotāji Rīgas reģionā un Rīgā, kam valsts valodas apgūšana nepieciešama profesionālai izaugsmei. Kā īpaši atbalstāma mērķa grupa ir jaunieši vecumā līdz 25 gadiem.

Projekts tiek plānots 5.kārtās:
1.kārta no 01.08.2014.-30.11.2014.
2.kārtā no 01.12.2014.-30.06.2015.
3.kārta no 01.07.2015.-30.10.2015.
4.kārta no 01.11.2015.-14.02.2016.
5.kārta no 15.02.2016.-30.06.2016.

SIA „Mensarius" mācību telpas atrodas Ganību dambī 26A, kas ir tuvu Sarkandaugavai, Vecmīlgrāvim, Rīgas Pilsētas Ziemeļu rajonam, kur dzīvo un strādā (rūpnīcu, ostas rajons) daudz cittautieši, kuri latviešu valodu nelieto komunikācijai un saziņai, kas ir mūsu mērķauditorija). Mācību centra telpas ir arī Merķeļa ielā 11, kas ir ļoti tuvu sabiedriskajam transportam un var ērti nokļūt no citiem Rīgas pilsētas rajoniem un citā Latvijas pilsētām. Mācību centra telpas ir viegli pieejamā vietā, ērti sasniedzamas gan ar sabiedrisko, gan privāto transportu. Mācību telpas ir aprīkotas, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu. Piedāvātais mācību laiks nodrošina apmācāmajiem iespēju apvienot apmācību procesu ar darbu (rīta, vakara, dienas un brīvdienu grupas).

Projekta ietvaros SIA „Mensarius" ir izstrādātas vairākas mācību programmas - katra 102 akadēmiskās stundas. Tās ir veidotas, ņemot vērā pieaugušo izglītības mācīšanās īpatnības, kas nodrošina personības attīstību, sociālo iekļaušanos, pilsonisko līdzdalību un konkurētspēju darba tirgū, lai jaunapgūtās prasmes apmācāmie varētu izmantot reālās dzīves un saziņas situācijās. Programmu īstenošanai tiek pielietotas daudzveidīgas mūsdienu metodes.

Plānotais SIA "Mensarius" projekta rezultāts ir vismaz 80% no 230 apmācāmajiem ir paaugstinājuši latviešu valodas prasmi par vienu pakāpi, kā arī papildinājuši vispārējās zināšanas savā sadzīves un profesionālajā leksikā, radot plašāku sarunu tēmu loku un veicinot savstarpējo sapratni un toleranci.

Amount of Grant Awarded: 29 999,98 EUR / 21 084.11 LVL;
Project number: 2014.LV/LV/1/1-15
Project Promoter: SIA “Mensarius”
Place of implementation: Rīga
Status: Apstiprināts