Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Mācīsimies latviešu valodu

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "Latviešu valodas apguve" 2014

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta mērķis ir dot iespēju veidot vai uzlabot saziņas prasmes latviešu valodā Rīgā un Rīgas tuvumā dzīvojošiem un strādājošiem pieaugušiem cilvēkiem, tādējādi veicinot viņu integrēšanos, iekļaušanos latviskajā publiskās saziņas telpā un radot labvēlīgākus darba atrašanas un karjeras attīstības apstākļus. Projekta ietvaros plānots organizēt latviešu valodas kursus 15 mācību grupām (katrā 12 izglītojamie) 100 mācībstundu programmās (A1, A2, B1, B2 un C1 pakāpē) un katrā grupā 4 labākajiem nodrošināt iespēju bez maksas kārtot valsts valodas prasmes pārbaudījumu Valsts izglītības satura centrā. Mācību programmas apguve plānota 17 nedēļās, divas nodarbības nedēļā vakaros un pēcpusdienās, katra 3x45 minūtes. Mācības tiks organizētas Rīgā, A.Čaka ielā 40 -8, Lāčplēša ielā 47-1 un Dzelzavas 74-204. Grupu komplektēšanā tiks ievēroti konkursa nolikumā izvirzītie nosacījumi. Kursu laikā izglītojamie iegūs un attīstīs sarunvalodas praktiskās iemaņas, apgūs un pilnveidos rakstīšanas, lasīšanas un klausīšanās prasmes. Pēc kursu beigšanas izglītojamie varēs labāk saprast un līdzdarboties latviskajā kultūrvidē, dažādās ikdienas sadzīves un darba situācijās. Kopumā plānots, ka kursos mācīsies 180 izglītojamie, vismaz 144 no tiem paaugstinās latviešu valodas prasmi par vienu pakāpi, 60 kursu beidzēji kārtos valsts valodas prasmes pārbaudījumu Valsts izglītības satura centrā.

предоставил финансирование: 29 686,76 EUR / 20 863.97 LVL;
Номер проекта: 2014.LV/LV/1/1-3
Исполнитель проекта: SIA "DIJA" Mācību centrs
Место реализации: Rīga
Cтатус: Apstiprināts