Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > "Latviešu valodas apguve" 2014 > Valsts valodas prasmju paaugstināšana Zilupes nova[..]

sif-jauns-kras


Valsts valodas prasmju paaugstināšana Zilupes novada iedzīvotājiem

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "Latviešu valodas apguve" 2014

Meklēt projektus

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt un pilnveidot latviešu valodas prasmes Zilupes novada mazākumtautību iedzīvotājiem.
Projekta mērķa grupa ir pieaugušie Zilupes novada iedzīvotāji, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus, kā īpaši atbalstāma mērķa grupa ir jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri atbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem (nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji).

Projekts tiks realizēts Zilupes novada Zilupes vidusskolā.

Projektā tiek iekļautas aktivitātes:

  • informācijas un publicitātes pasākumi par latviešu valodas kursiem (sludinājumi un publikācijas Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu avīzē „Ludzas zeme", informācija Zilupes novada interneta portālā www.zilupe.lv, sociālajos tīklos: www.draugiem.lv un Facebook.com, paziņojumi publiskās vietās);
  • kursu dalībnieku reģistrācija;
  • kursu dalībnieku valodas prasmes sākotnējā pārbaude un mācību grupu komplektācija;
  • latviešu valodas mācības (120 stundas);
  • mācību rezultātu regulāra izvērtēšana, diagnosticēšana;
  • pārbaudes darbu veikšana un izvērtēšana, tai skaitā kursantu valodas prasmes noslēguma pārbaude;
  • citi pasākumi, kas nepieciešami projekta mērķa sasniegšanai: kursu noslēguma pasākums un apliecību izsniegšana, eksāmenu kārtošana VISC vai PMLP.
  • projekta budžeta sagatavošana, grāmatvedības uzskaite, maksājuma pieprasījumu sagatavošana

Projekta plānotie rezultāti: paaugstināt kursantu valsts valodas prasmes atbilstoši 07.07.2009. MK noteikumos Nr. 733 noteiktajām prasībām, projekts nodrošinās iespēju apgūt latviešu valodu līdz valsts valodas prasmes augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1).

Piešķirtais finansējums: 12 783,00 EUR / 8 983.94 LVL;
Projekta numurs: 2014.LV/LV/1/2-16
Projekta īstenotājs: Zilupes vidusskola
Īstenošanas vieta: Zilupes
Statuss: Apstiprināts