Печатать |

Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


VIENĀ VALODĀ

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "Latviešu valodas apguve" 2014

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Globālais projekta mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes Latvijā dzīvojošajiem mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem, tādējādi stiprinot piederības sajūtu Latvijas valstij, sekmējot sabiedrības saliedētību un mazinot plaisu starp dažādām informācijas vidēm. Apgūstot latviešu valodu tiktu veicināta latviešu valodas lietošana atbilstoši profesionālajām vajadzībām un profesionālai integrācijai darba tirgū, kā arī sekmīgai saziņai sabiedrībā.

Projekta mērķauditorija ir pieaugušie Latvijas iedzīvotāji, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus. Kā arī īpaši atbalstāmā mērķa grupa ir jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kas nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji, pārējos interesentus iekļaujot rezerves sarakstā.

Projekta īstenošanas vieta ir Daugavpils, kur nepieciešamība veicināt etnisko minoritāšu pilnu integrāciju Latvijas sabiedrībā un Latvijas darba tirgū ir īpaši aktuāla.

Lai veiksmīgi īstenotu šo projektu, mēs plānojam novadīt ne tikai vienkāršas mācību stundas, bet arī īstenot tādas aktivitātes kā: individuālais darbs, darbs pāros un grupu darbs, konkursu organizēšana, situāciju spēles, iedomātu ekskursiju organizēšana un vadīšana, projektu izstrāde un prezentēšana, konsultācijas, kā arī darbošanās ar speciālu datorprogrammu vārdu krājuma izveidei un paplašināšanai.

Plānots, ka kursu noslēgumā vismaz 80% kursantu būs paaugstinājuši valsts valodas prasmi par vienu pakāpi (A1→A2→B1→B2→C1). Noslēgumā paredzēta vairāku kursantu valsts valodas prasmes pārbaude Valsts izglītības satura centrā vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

предоставил финансирование: 25 872,20 EUR / 18 183.09 LVL;
Номер проекта: 2014.LV/LV/1/2-15
Исполнитель проекта: SIA „ADA PLUS”
Место реализации: Daugavpils
Cтатус: Apstiprināts
 


Дата печати: 10.07.20