Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Latviešu valoda skan ezeru zemē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "Latviešu valodas apguve" 2014

Meklēt projektus

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta „Latviešu valoda skan ezeru zemē" mērķis ir paaugstināt latviešu valodas prasmi Krāslavas un Dagdas novadu iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, par vienu pakāpi.

Projekta mērķa grupa ir pieaugušie Krāslavas un Dagdas novadu iedzīvotāji, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda un kuri nav bezdarbnieki, darba meklētāji vai skolēni. Prioritāte projektā tiks dota mērķa grupai vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Kopumā tiks izglītoti 180 dalībnieki.

Projekta īstenošanas vieta ir Krāslavas un Dagdas novadi. Krāslavas novada teritorijā pārsvarā dzīvo krieviski runājoši Latvijas iedzīvotāji, kuri savā starpā sazinās krievu valodā, tādēļ latviešu valodas prasmes neattīstās tik aktīvi kā vēlētos. It īpaši krieviski runājošo skaits ir liels Krāslavas pilsētā, Indras, Kalniešu un Robežnieku pagastos, kur arī tiks organizēti latviešu valodas kursi, tuvāk iedzīvotāju dzīvas vietai. LPIC vēlas iesaistīties sabiedrības integrācijas procesos, nodrošinot Krāslavas un Dagdas iedzīvotājiem iespēju uzlabot valsts valodas komunikatīvās prasmes, uzzināt valsts vēsturi un integrēties sabiedrībā.

Projekta galvenās aktivitātes ir kursu izsludināšana, dalībnieku reģistrācija, testēšana un grupu komplektācija, kursu organizēšana un to norises nodrošināšana, kursu dalībnieku noslēguma testēšana un pieteikšana valsts valodas prasmes pārbaudei Valsts izglītības satura centrā.

Projekta galvenais rezultāts - 180 Krāslavas un Dagdas novadu iedzīvotāji būs uzlabojuši savu latviešu valodas prasmi par vienu pakāpi un apmēram 10% būs pieteikušies valsts valodas prasmes pārbaudei un 80% no tiem būs to nokārtojuši.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 29 652,80 EUR / 20 840.11 LVL;
Projekta numurs: 2014.LV/LV/1/2-14
Projekta īstenotājs: Nodibinājums „Latvijas Pieaugušo izglītības centrs”
Īstenošanas vieta: Krāslava, Indra, Dagda
Statuss: Apstiprināts