Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Latviešu valodas apguve un pilnveide pieaugušajiem Jelgavā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "Latviešu valodas apguve" 2014

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta vispārīgais mērķis
Nodrošināt iespēju sākt apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmi Jelgavas pilsētā un Zemgales reģionā dzīvojošajiem mazākumtautību iedzīvotājiem un nepilsoņiem.

Projekta tiešais mērķis:
Nodrošināt iespēju sākt apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmi 180 Jelgavas un Zemgales reģiona mazākumtautību iedzīvotājiem un nepilsoņiem atbilstoši katra iepriekšējam valodas prasmes līmenim vismaz par 1 (vienu) pakāpi – no A1 līdz C1 valodas prasmes līmenim.

Projekta mērķa grupa
Pieaugušie Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona mazākumtautību iedzīvotāji un nepilsoņi, tai skaitā prioritāri ja Valsts izglītības satura centrā vai naturalizācijas pārbaudījumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, izņemot bezdarbnieki, darba meklētāji un skolēni.

Projekta īstenošanas vieta
Svētes iela 33, Jelgava, LV -3001, Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs".

Projekta aktivitātes
1. Projekta administrēšana un pedagoģiskā vadība.
2. Informācijas un publicitātes pasākumi par latviešu valodas kursiem.
3. Kursu dalībnieku reģistrācija.
4. Kursu dalībnieku valodas prasmes sākotnējā pārbaude un mācību grupu komplektācija.
5. Latviešu valodas mācības.
6. Mācību rezultātu izvērtēšana, tai skaitā kursu dalībnieku valodas prasmes noslēguma pārbaude.
7. Kursu noslēguma pasākums un apliecību izsniegšana.
8. Kursu dalībnieku valsts valodas prasmes pārbaude Valsts izglītības satura centrā vai naturalizācijas pārbaudījums Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Projektā plānotie rezultāti
1. Ieviests 1 projekts.
2. Nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi.
3. Veikta 180 kursu dalībnieku reģistrācija un izveidots rezerves saraksts (60 personas):
2014. - 2015. mācību gads – 90 dalībnieku reģistrācija un rezerves saraksts (30 personas);
2015. - 2016. mācību gads – 90 dalībnieku reģistrācija un rezerves saraksts (30 personas);
4. Veikta 180 izglītojamo valodas prasmes sākotnējā pārbaude, nokomplektētas 12 mācību grupas, katrā 15 personas:
• 2014. - 2015. mācību gads – 90 personas, 6 grupas;
• 2015. - 2016. mācību gads – 90 personas, 6 grupas.
5. Īstenotas latviešu valodas mācības 180 izglītojamiem, paaugstinot katra izglītojamā valodas prasmes līmeni par 1 pakāpi:
• 2014. - 2015. mācību gads – 90 personas;
• 2015. - 2016. mācību gads – 90 personas.
6. 180 izglītojamiem izvērtēti mācību rezultāti, tai skaitā izglītojamo valsts valodas prasme noslēguma pārbaudījumā.
7. Vismaz 80 izglītojamie kārtojuši valsts valodas prasmes pārbaudi VISC vai naturalizācijas pārbaudījumu PMLP, no tiem 40 – pirmajā mācību gadā un 40 otrajā mācību gadā.

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2014. – 30.04.2016.

предоставил финансирование: 29165,86 EUR / 20 497.88 LVL;
Номер проекта: 2014.LV/LV/1/4-1
Исполнитель проекта: Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”
Место реализации: Jelgava
Cтатус: Apstiprināts