Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Valoda vieno

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "Latviešu valodas apguve" 2014

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta mērķis ir palīdzēt apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes Daugavpilī dzīvojošo mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem, novadot nodarbību kursu 100 stundu apjomā 255 kursantiem (17 grupām), lai sekmētu etnisko minoritāšu integrāciju, naturalizāciju, palīdzētu veiksmīgāk pildīt darba pienākumus un pārliecinošāk justies darba tirgū, lai mazinātos nepieciešamība doties darba meklējumos uz ārzemēm.

Projekta mērķa grupa ir 255 (17 grupas) Daugavpils pilsētas krievvalodīgie iedzīvotāji, kam nav pietiekošas latviešu valodas prasmes. Veidojot grupas, priekšroka tiks dota jauniešiem līdz 25 gadu vecumam, kā arī citiem strādājošajiem, kas pēc kursu beigšanas plāno kārtot eksāmenus, lai paaugstinātu savu valsts valodas prasmju pakāpi vai iegūtu Latvijas Valsts pilsonību. Nodarbības notiks atbilstoši tematiskajam plānojumam, kas iekļauj sevī visas svarīgākās cilvēka dzīves jomas. Kursu noslēgumā dalībnieki veiks noslēguma pārbaudes darbu , kas apstiprinās iegūtās prasmes un iemaņas un tie, kas to vēlēsies, kārtos eksāmenus augstāka valsts valodas prasmju līmeņa vai Latvijas Republikas pilsonības iegūšanai. Projekta noslēgumā notiks rezultātu apkopojums un analīze.

предоставил финансирование: 29 018,89 EUR / 20 394.59 LVL;
Номер проекта: 2014.LV/LV/1/2-12
Исполнитель проекта: Daugavpils 10. vidusskola
Место реализации: Daugavpils
Cтатус: Apstiprināts