Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


LEC – Latvijas elpa Carnikavā 2014

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014

Meklēt projektus

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta kopējais mērķis:
Veicināt diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju, bērnu un jauniešu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, stiprināt nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, veicināt kultūras un sociālās atmiņas attīstību stiprinot bērnu un jauniešu valstisko piederību.

Projekta mērķa grupa:

 • Latvijas skolēni,
 • diasporas bērni un jaunieši

Projekta galvenās aktivitātes:

 • Konkurss –„Labākais skolā"
 • Ekskursija – „Iepazīsti Rīgu"
 • Radošās vasaras nometne „LEC - Latvijas elpa Carnikavā 2014"

Īstenojot projektu tiks sasniegti rezultāti:

 • iesaistīti 80 dalībnieki
 • organizēti ārpusskolas pasākumi Latvijas un diasporas bērniem, jauniešiem, īstenojot diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu un jauniešu kopīgu darbošanos
 • īstenota diasporas bērnu un jauniešu latviešu valodas apmācība, prasmju attīstība
 • stiprināta bērnu un jauniešu nacionālo identitāte, sociālās atmiņas attīstība
 • vienoti darbojoties radošajās darbnīcās, citās aktivitātēs, nodrošināta labvēlīga vide diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu un jauniešu pozitīvai saskarsmei, tā veicinot Latvijas valstspiederīgo atgriešanos savā dzimtenē
 •  Veicinātas diasporas bērnu un jauniešu zināšanas un izpratne par Latviju, tās kultūru, dzīvi un iespējām dažādās dzīves jomās, veicinot atgriešanās procesus un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu

Galvenais sasniegums projektā - visiem kopā stiprināta sava valstiskā piederība, veicinot sociālās atmiņas attīstību.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 13 000,00 EUR / 9 136.45 LVL;
Projekta numurs: 2014.LV/SP/08
Projekta īstenotājs: Biedrība „Radošā apvienība jauniešiem TREPES” (Biedrība TREPES)
Īstenošanas vieta: Rīga, Carnikava, Preiļi
Statuss: Apstiprināts