Print |

Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


LAIME ir lietu kārtība DZIMTENĒ

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014

Search projects

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projektā paredzēts sekmēt latviešu valodas visu prasmju apguvi, Latvijas kultūras, dabas objektu un bērnu literāro darbu iepazīšanu, iesaistot 20 diasporas un 20 Latvijā dzīvojošus bērnus un jauniešus vecumā no 7 līdz 18 gadiem komunikatīvajās, radošajās un neformālajās nodarbībās.
Projekts tiek īstenots Latvijā, tiek veidota 10 dienu diennakts bērnu nometne. Nometnes laikā notiek ekskursijas, kuru laikā tiek iepazīti objekti, ievērojamas vietas Latgales novadā un kuru laikā bērni atklāj sev ne tikai Latgali, bet arī Latviju. Nometne notiek Aglonas novada viesu namā „Aglonas Alpi", kur dalībnieki darbojas radošajās darbnīcās, apgūst latviešu valodu, iepazīst Latvijas dabas bagātības un latviešu tradīcijas, kā arī diasporas bērniem tiek dota iespēja tikties ar vienaudžiem dzimtenē.

Projekta rezultātā bērni, pavadot laiku, darbojoties kopā, uzlabo latviešu valodas prasmes, spēj prezentēt guvumu valsts valodā un pārliecību, ka Latvija ir vislabākā zeme uz pasaules, apzinās un atbildīgi popularizē Latvijas tēlu latviešiem mītnes zemēs. Projekta rezultātā dalībnieki ir iepazinuši interesantus objektus Latvijā, iepazinuši Imanta Ziedoņa bērnu literatūras darbus, kuros īpaši tiek godātas ģimenes vērtības un dzimtenes mīlestība. Bērni apzinās Latvijas nacionālos simbolus, Latvijas unikālo vidi, augus un dzīvniekus, ir ieguvuši draugus.

Katrs projekta dalībnieks ir izveidojis dienasgrāmatu „Laimes plānotāju" par projeka laikā piedzīvoto un izjusto, iepazītajiem kultūras, dabas objektiem un, strādājot radošajās darbnīcās, piepildījis savu Latvijas linu somiņu, ko paturēs sev un savai ģimenei kā simbolisku piemiņu par Latviju.
Projekta rezultātus multiplicēsim, ievietojot projekta aktivitāšu apkopojumu reģionālajā laikrakstā un internetā. Nometnes laikā tiks uzaicināta arī reģionālā televīzija, lai izveidotu sižetu, kurā atspoguļotu projekta ieguldījumu reemigrācijas veicināšanā.

Projekta rezultātā tiks radīta labvēlīga vide diasporas bērnu un jauniešu integrēšanai latviešu valodas un kultūras vidē:

  • aktualizējot lietišķo dāmu kluba „Olivia" pieredzi un iesaistot labdarības akcijās, interaktīvajās un kreatīvajās nodarbībās,
  • iepazīstot visus Latvijas novadus, īpaši akcentējot Latgales novadu,
  • iepazīstot latviešu literatūru,
  • iepazīstot Latvijas valsts, kultūras un vēsturiskos objektus, dabu,
  • apzinoties latviešu nacionālo identitāti,
  • veicinot patriotisma un piederības sajūtu Latvijas valstij,
  • veidojot lojalitāti un toleranci attiecībā pret Latvijas diasporai piederošajiem un ārzemēs dzīvojošajiem tautiešiem,
  • iespēja pavadīt brīvo laiku Latgales lauku eko vidē (īpaša iespēja pilsētas bērniem),
  • iepazīstinot tautiešus ārzemēs ar Latviju, tādējādi sekmējot reemigrāciju.
Amount of Grant Awarded: 13 000,00 EUR / 9 136.45 LVL;
Project number: 2014.LV/SP/23
Project Promoter: Daugavpils lietišķo sieviešu klubs „OLIVIA”
Place of implementation: Daugavpils, Aglonas novads
Status: Apstiprināts
 


Date of printing: 23.06.21