Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem "Sprīdītis Leiputrijā"

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta mērķis ir saglabāt diasporas bērnu saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti, caur bērnu dalību nometē līdzās vienaudžiem no Latvijas.
Projekta mērķa grupa ir diasporas bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži no dažādiem reģioniem Latvijā, kas caur nometnes aktivitātēm stiprinās saikni ar Latviju un vienaudžiem.

Nometnes Vieta: Rīgas rajons, Ādažu novads, Iļķene, "Stirniņas", Kempings „Leiputrija".

Galvenās aktivitātes:

  1. Aktualizēt Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu kā latviešu kultūras identitāti caur dažādām sportiskām un izglītojošām aktivitātēm, pieaicinot jomas speciālistus.
  2. Veicināt Latvijas un disasporas bērnu vispusīgu attīstību – zināšanas, prasmes un vispārējās intelektuālās spējas, vienlaikus nodrošinot kultūrizglītības līmeni un profesionālo izpildītājmākslu.
  3. Veicināt bērnu saliedētību un turpmāku sadraudzību, nodrošinot agriezenisko saiti.

Plānotie rezultāti:

  1. Attīstītas audzēkņu radošās iemaņas, kolektīvās Latvijas folkloras muzicēšanas un dejas spējas, tā paplašinot viņu māksliniecisko redzesloku un latvisko identitāti.
  2. Sekmēta bērnu izglītības izaugsmi inovatīvā veidā /dažādi vingrinājumi, spēles, aktivitātes/ caur neformālo izglītību.
  3. Veicināta Latvijas un diasporas bērnu izpratne par Latvijas kultūrai nozīmīgajām vietām, piesaistot Latvijas folkloras biedrības stāstniekus un Latvijas kultūras akadēmijas profesoru Juri Urtānu.
  4. Izveidota atgriezeniskā saite diasporas bērniem ar Latvijā dzīvojošajiem vienaudžiem.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 12 859,10 EUR / 9 037.43 LVL;
Номер проекта: 2014.LV/SP/20
Исполнитель проекта: Biedrība "REĀLS PIEDZĪVOJUMS"
Место реализации: Rīgas rajons
Cтатус: Apstiprināts