sif-jauns-kras


Raibās dienas Ēvelē

Компактный вид
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014

Поиск проектов

Oписание

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekts paredz ar kultūras un mākslas starpniecību veicināt latviskās kultūrtelpas izziņu un palielināt bērnu un jauniešu zināšanas par latviešu kultūru un tradīcijām, radīt vēlēšanos veidot vai nostiprināt latvisku identitāti un piederību latviskajai kultūrtelpai. Projektā paredzētā vasaras skola tiks īstenota laika posmā no 2o14 gada 21.jūlija līdz 25.jūlijam Latvijā, Burtnieku novada Ēveles pagastā, Ēveles pamatskolā.

Īstenojot projektu, tiks iesaistīti 35 dalībnieki, organizējot ārpusskolas pasākumus Latvijas un diasporas bērniem un jauniešiem, un veicinot diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu un jauniešu kopīgu darbošanos. Projekta laikā diasporas bērni un jaunieši uzlabos latviešu valodas prasmes, tiks stiprināta bērnu un jauniešu nacionālā identitāte un sociālās atmiņas attīstība. Vasaras skolas dalībnieku kopīga darbošanās radošajās darbnīcās, ekskursijās pārgājienos un citās aktivitātēs, nodrošinās labvēlīgu vidi diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu un jauniešu pozitīvai saskarsmei. Šī bērnu sadarbība audzinās un mācīs latviešu un citu valstu piederīgo jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju un radītu vēlmi atgriezties dzimtenē.

Paplašināsies diasporas bērnu un jauniešu zināšanas un izpratne par Latviju, tās kultūru, dzīvi un iespējām dažādās dzīves jomās, veicinot atgriešanās procesus un pilsoniskās sabiedrības spēcināšanu.

Projekts paredz jauniešiem pētīt savu identitāti, jautāt un pārdomāt un diskutēt par latvisko mantojumu un tā svarīgumu savās tālākās dzīves gaitās.

Projekta rīkotāji cer, ka galvenais sasniegums projektā būs stiprināta sava valstiskā piederība Latvijas un diasporas bērniem, reizē veicinot sociālās atmiņas attīstību.

Информация

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 8 026,14 EUR / 5 640.80 LVL;
Номер проекта: 2014.LV/SP/04
Исполнитель проекта: Nodibinājums ”Bērnu brīva laika centrs ”Ligzdiņa””
Место реализации: Burtnieku novads, Ēveles pagasts
Cтатус: Apstiprināts

Документы

Документы