Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Neklusē! - Iedzīvotāju iesaistīšana cīņā pret korupciju Eiropā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Поиск проектов

Projekta kopsavilkums:

Projekta vadošais finansētājs: Eiropas Komisija Iekšlietu Ģenerāldirektorāts
Vadošā finansētāja finansējums: 1237723.89 EUR

Projekta mērķis: palīdzēt korupcijas upuru un liecinieku sūdzību formulēšanā un problēmu risināšanā, iesaistīt iedzīvotājus korupcijas apkarošanā un ieviest sistēmas maiņu gan politikā, gan praksē.

Projekta ilgums: 30 mēneši
Projektu īsteno Transparency International (TI) sekretariāts, sadarbojoties ar TI nacionālajām nodaļām no Čehijas Republikas, Ungārijas, Grieķijas, Latvijas, Lietuvas, Īrijas un Luksemburgas. Aktivitātes notiek nacionālo partneru pārstāvētajās valstīs, kā arī rezultāti izplatīti visā Eiropā.
Projekta mērķa grupas:
- Trauksmes cēlēji un korupcijas upuri;
- Publiskās varas institūcijas;
- Sabiedrība (žurnālisti, pētniecības iestādes, NVO, u.c.)
Aktivitātes:
- Atbalsts korupcijas upuriem un lieciniekiem, sadarbojoties ar Interešu aizstāvības un juridiskā atbalsta centriem (ALAC);
- Labāko pretkorupcijas reformu attīstīšana un veicināšana;
- Sistēmā esošo korupcijas „vājo vietu" identificēšana, balstoties uz klientu ziņotajiem gadījumiem un iegūtiem datiem;
- Pretkorupcijas reformu aizstāvība nacionālā līmenī;
- Pilsoņu uzrunāšana un iesaistīšana cīņā pret korupciju Eiropā.
Projekta rezultāti:
- Tūkstošiem iedzīvotāju ir iesnieguši ar korupciju saistītas sūdzības;
- Ar korupciju saistītie dati ir plaši zināmi un viegli pieejami, korupcijas debates un stratēģijas tiek nodrošinātas ar informāciju;
Sistēmas maiņa gan politikā, gan praksē attiecībā uz korupcijas „vājajām vietām".

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 8374.54 EUR / 5 885.66 LVL;
Номер проекта: 2014.LV/LF/12/10
Исполнитель проекта: Biedrība "Sabiedrība par atklātību Delna"
Партнер: Transparency International Sekretariāts (Vācija)
Юридический адрес: Aleksandra Čaka iela 49-4, Rīga, LV-1011
Период проетка: 12.11.2012. - 12.01.2015.