Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Seksuālā bulinga (mobinga) atpazīšana Eiropā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Поиск проектов

Projekta kopsavilkums:

Projekta vadošais finansētājs: Eiropas Komisijas
Vadošā finansētāja finansējums: 314366,00 EUR

Projekta mērķis: veicināt 13 -18 gadus vecu Eiropas jauniešu izpratni par seksuālo bulingu (aizskaršanu) un kiberbulingu, izstrādājot speciālas vienaudžu izglītības un intervences programmas, kurās piedalās jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem, iemācoties pazīt seksuālā bulinga pazīmes un mācoties tās nepieļaut, tādējādi pasargājot sevi un vienaudžus.

Tiešās mērķa grupas: jaunieši un dažādi profesionāļi, kas strādā ar jauniešiem, kuri cieš no seksuālā bulinga vai izvērš to pret vienaudžiem.

Īstenošanas vieta: Bulgārija, Itālija, Latvija, Lielbritānija un Slovēnija.

Sagaidāmie rezultāti:
1. Veikts pētījums, kurā iegūti dati par:
    a) 13-18 gadus vecu jauniešu izpratni par seksuālo bulingu, tā izpausmes formām un iespējamajiem risinājumiem;
    b) labās prakses piemēriem no profesionāļu pieredzes, kuri ikdienā strādā ar seksuālā bulinga upuriem un/vai varmākām.
2. Sagatavota speciāla pašpaļāvības darbnīcu programma, kas darbojas pēc principa „jaunietis jaunietim".
3. Apmācīti 20 jaunieši - darbnīcu vadītāji.
4. Izveidota projekta mājas lapa www.asbae.eu kā resurss par seksuālo bulingu jauniešiem un profesionāļiem.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4420,83 EUR / 3 106.98 LVL;
Номер проекта: 2014.LV/LF/14
Исполнитель проекта: Biedrība Resursu centrs sievietēm „Marta”
Партнер: Līdsas Metropolitēna Universitāte, Veselības un sociālo zinātņu fakultāte (Lielbritānija)
Юридический адрес: Matīsa iela 49 - 3, Rīga, LV-1009
Период проетка: 01.02.2013. - 31.01.2015.