Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Vasaras nometne Sprīdītis

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014

Search projects

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Valoda un kultūra ir visas mūsu sabiedrības pamats. Ļoti daudz bērnu šobrīd aug citā valstī, citā valodā, citā kultūrā. Latviešu valodā tiek runāts vai nu ar kādu no vecākiem, vai nerunāts vispār. Latvijā dzīvojošie radi, draugi vairs nespēj sazināties ar jauno paaudzi, jo latviešu valoda pamazām tiek aizmirsta un nešķiet svarīga. Ļoti būtiska nozīme ir jau agrā bērnība iekļauties vidē, kur apkārt skan un tiek lietota latviešu valoda. Citās valstīs dzīvojot latviešu valoda tiek izmantota tikai saziņā ar kādu ģimenes locekli, nevis visā sabiedrībā un apkārtējā telpā. Bērniem šķiet neizprotami, kādēļ jārunā savādāk kā viņu bērnudārza grupiņas biedri vai citā sabiedriskā vietā – veikalos, uz ielas, pasākumos. Lai saglabātu latvisko, jānodrošina iespējā dzīvot latviskā vidē, kultūras tradīcijās, radot interesi par Latviju un stiprinot Latvijas pilsoņu saites ar dzimteni. Latviešu tautas identitāti var iepazīt un apzināt tikai caur valodu un kultūru, tādēļ tas ir svarīgākais projekta mērķis. Vasaras brīvlaiks ir iespēja izmantot šo laiku lietderīgi, darbojoties kopā un stiprināt saikni ar ārzemēs dzīvojošiem tautiešiem.

Fonds ar savu darbību nodrošina bērnu un jauniešu kultūrizglītību, vasarā organizējot nometni mūzikas skolu audzēkņiem, saglabājot kultūras mantojuma (kora dziedāšana, muzicēšana) vērtību tālāknodošanu. Fonda ieguldījums nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā ir Jāzepa Vītola Mūzikas dienu organizēšana katru gadu Gaujienā.

Vasaras nometne Sprīdītis notiks Latvijā, Vidzemes reģionā, Apes novadā, Gaujienā, no 4.-9.augustam. Tās galvenās aktivitātes ir kultūrizglītība un latviskā identitāte. Nometnē piedalīsies bērni vecumā no 3-17 gadiem no Latvijas un citām valstīm – Somijas, Norvēģijas, Dienvidāfrikas, Lielbritānijas, Īrijas. Nometnē notiks dažādas aktivitātes, uzsvaru liekot uz mūziku, kultūru un tradīcijām, nostiprinot latviešu valodas prasmes. Gaujiena ir kultūrvēsturiska vieta, kurā latviskās vērtības saglabājušās dabiskā lauku vidē – pļavās ganās govis un aitas, zāle tiek pļauta ar izkapti, mežā aug garšīgās avenes, zemenes, mellenes.

Region: Vidzeme Region
Amount of Grant Awarded: 8 161,92 EUR / 5 736.23 LVL;
Project number: 2014.LV/SP/17
Project Promoter: Gaujienas Jāzepa Vītola fonds
Place of implementation: Apes novads, Gaujienas pagasts
Status: Apstiprināts