Начало

Vadlīnijas uzņēmumiem

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Lai palīdzētu uzņēmumiem izprast jautājumus par vienlīdzīgu tiesību nodrošināšanu abu dzimumu pārstāvjiem savā uzņēmumā, eksperti izstrādājuši gan individuālas rekomendācijas katram uzņēmuma, gan īpašas vadlīnijas, kas ļautu gūtu plašāku ieskatu dzimumu līdztiesības principu ievērošanai uzņēmumos.

pdfVadlīnijas uzņēmumiem

 

es sif2

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības PROGRESS programmas atbalstu. Informācija publicēta projekta „Dzimumu līdztiesība ekonomisko lēmumu pieņemšanā – instruments ekonomiskās konkurētspējas un vienlīdzības veicināšanai" Nr. JUST/2012/PROG/AG/4127/GE ietvaros. Par publikācijas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds, un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.