Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu pr[..]

eez-2009  grafiskais elements


Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai jauniešiem Lubānas novadā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis: Nodrošināt atbalstu bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem, realizējot inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešanu garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai Lubānas novadā.
Projekta ietvaros tiks organizēts:
- psihologa/ psihoterapeita konsultācijas;
- nodarbības veselīga dzīvesveida veicināšanai;
- mākslas nodarbības;
- lekciju/praktisko nodarbību cikls vecākiem „Bērnu emocionālā audzināšana”
- ģimeņu sporta diena;
- vasaras nometne „Dzīve laukos ir aizraujoša!”
- brīvprātīgais darbs.
Projekta programma tiks nodrošināta vismaz 60 ģimenēm ar bērniem.
Projektu paredzēts īstenot no 01.08.2014. līdz 31.07.2015. Projekta īstenošanas vieta Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads. Projekta kopējās īstenošanas izmaksas ir 19925,88 EURL, no kuriem 90 % ir EEZ finanšu instrumenta finansējums.
Projekta rezultāti: Projekta īstenošanas periods: 01.08.2014.-31.07.2015.
Projekta īstenosānas vieta: Lubānas novads

Projekta īstenošana ir nodrošinājusi būtisku ieguldījumu nosprausto mērķu sasniegšanā: Projekta ietvaros tika organizētas Smilšu spēles terapijas nodarbības, kuras vadīja sertificēts smilšu spēles terapijas speciālists. Projekta ietvaros smilšu spēles terapiju (10 nodarbību kurss) Lubānas novadā saņēma 55 bērni, 22 bērnu vecāki un 8 pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem tika piedāvāta iespēja iepazīties ar smilšu spēles terapijas būtību. Projekta ietvaros tika organizētas fizioterapijas nodarbības un tika organizēti dažādi pasākumi veselīga dzīvesveida veicināšanai. Fizioterapijas nodarbībās pavisam kopā iesaistījās 34 bērni un 45 pieaugušie. Tika organizēti sekojoši veselīga dzīvesveida pasākumi – Sniega diena (150 dalībnieki), Orientēšanās Aiviekstes ozolu dabas takā (30 dalībnieki), Orientēšanās sacensības Meirānos ģimenēm ar bērniem (49 dalībnieki) un nūjošanas meistarklase, kurā piedalījās 12 dalībnieki. Pavisam kopā veselīga dzīvesveida pasākumos iesaistījušies 90 bērni un 120 pieaugušie. Projekta laikā sešus mēnešus vienu reizi nedēļā tika organizētas radošās pašizpausmes nodarbības mākslā bērniem un pieaugušajiem. Nodarbības apmeklēja 38 bērni un 32 pieaugušie. Viens Lubānas novada pedagogs ir ieguvis vecāku mācību programmas „Bērna emocionālā audzināšana” vadītāja sertifikātu, līdz ar to ieguvis tiesības vadīt šo vecāku apmācības programmu. Projekta ietvaros 53 Lubānas novada vecāki iesaistījās vecāku apmācības programmas “Bērnu emocionālā audzināšana” apguvē. Projekta ietvaros tika organizēti Lubānas novada ģimeņu sporta svētki, kuros piedalījās 195 dalībnieki. Projekta ietvaros 15 Lubānas novada bērniem vecumā no 10 – 16 gadiem bija iespēja piedalīties vasaras 7 dienu nometnē “Dzīve laukos ir aizraujoša!”.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MIC/018
Projekta apstiprināšanas datums: 14.05.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 27.06.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: BIEDRĪBA "Meirānieši"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas reģions(i): Vidzemes reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 19230.42 EUR / 13 515.22 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 16442.01 EUR / 11 555.51 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 865.37 EUR / 608.19 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 1923.04 EUR / 1 351.52 LVL;
Juridiskā adrese: "Skola", Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830
Tālr. nr.: 29337577
E-pasts:
Mājas lapa: www.lubana.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

 


Drukāšanas datums: 12.05.21