Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Ģimenes asistentu pakalpojuma attīstīšana Lielvārd[..]

eez-2009  grafiskais elements


Ģimenes asistentu pakalpojuma attīstīšana Lielvārdes novadā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis: inovatīvu sociālo pakalpojumu un pasākumu attīstīšana darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm ar bērniem, un brīvprātīgā darba attīstīšana Lielvārdes pašvaldībā, nodrošinot ģimeņu asistentu pakalpojumu.
Projekta mērķgrupa: sociālās atstumtības riskam pakļautās ģimenes ar bērniem, tai skaitā bērniem ar invaliditāti, vecumā no dzimšanas līdz 10 gadu vecumam.
Projekta aktivitātes: ģimenes asistentu darbs, brīvprātīgo ģimenes asistentu apmācība, vecākus izglītojošu grupu un ģimeņu stiprināšanas pasākumi.
Plānotie rezultāti: piesaistīti 4 profesionāļi-ģimenes asistenti, izstrādāta 1 programma „Ģimeņu asistentu apmācība”; apmācīti 10 brīvprātīgie ģimeņu asistenti; brīvprātīgajiem ģimenes asistentiem nodrošinātas 20 psihologa konsultācijas; izstrādāts 1 metodiskais materiāls ģimenes asistentu darba organizēšanai; notikuši 3 ģimeņu stiprināšanas pasākumi; ģimeņu izglītošanas grupās piedalījušās 30, bet dzīvesvietā pakalpojumu saņēmušas 20 ģimenes, 20 komandas sapulces 16 komandas dalībniekiem; 3 supervīzijas brīvprātīgajiem ģimenes asistentiem; nodrošināti 2 publicitātes semināri.
Projekta īstenošanas laiks: 12 mēneši

Projekta rezultāti: Projekta īstenošanas periods: 01.07.2014.-30.06.2015.
Projekta īstenošanas vieta: Lielvārde
Projekta mērķauditorija bija sociālās atstumtības riskam pakļautās ģimenes ar bērniem. Mērķa grupas iesaistīšana notika sadarbībā ar Lielvārdes novada sociālo dienestu, kas identificēja ģimenes, kurām nepieciešams ģimenes asistenta pakalpojums, dalība vecāku izglītošanas grupās un ģimeņu stiprināšanas pasākumu apmeklējumi. Projekta mērķa grupa bija 65 bērni, 30 ģimenes ar bērniem, 6 personas ar invaliditāti, 12 vardarbībā cietušas personas, 7 vardarbību veikušās personas.
Ir sasniegti visi projektā plānotie rezultāti: Inovatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā saņēmušas 30 sociālā riska ģimenes, tajā skaitā 110 personas, no tiem 65 bērni;9 brīvprātīgie ģimenes asistenti nostrādājuši 506 stundas. Inovatīvu sociālo pakalpojumu un pasākumus tuvu dzīvesvietai saņēmušas 50 sociālā riska ģimenes, tajā skaitā 103 personas, no tiem 65 bērni; iesaistīti 5 Lielvārdes Jauniešu domes jaunieši kā brīvprātīgie. Ir notikušas 12 pārrunas ar ģimenes asistenta kandidātiem. Izstrādāta 1 programma ģimeņu asistentu apmācībai. Novadītas lekcijas 24 stundu apjomā; apmācīti 9 brīvprātīgie ģimenes asistenti nostrādājuši 108 prakses stundas. Organizētas 3 supervīzijas ģimenes asistentiem. Sniegtas 20 psihologa konsultācijas. Notikušas 20 komandas sanāksmes. Sagatavots 1 metodiskais materiāls 10 lpp. apjomā.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MIC/099
Projekta apstiprināšanas datums: 14.05.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 01.07.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Agrīnās iejaukšanās Latvijā attīstības biedrība"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Lielvārdes novada pašvaldība
Projekta īstenošanas vieta(s): Lielvārde
Projekta īstenošanas reģions(i): Rīga
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 19835.43 EUR / 13 940.42 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 16959.30 EUR / 11 919.06 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 892.59 EUR / 627.32 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 1983.54 EUR / 1 394.04 LVL;
Juridiskā adrese: Opernieku iela 4, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070
Tālr. nr.: 29178483
Fakss: -
E-pasts:

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org