eez-2009  grafiskais elements


Atstumtības riska mazināšana personām ar demenci

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta mērķis: nodrošināt sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumu kopumu Ventspils pilsētā un novadā dzīvojošām personām ar demenci, veicinot šo personu rehabilitāciju un integrāciju sociālajā vidē.
Īstenošanas vieta : daudzfunkcionālajā ģimenes atbalsta centrā "Ventiņmāja" Talsu ielā 39 , Ventspilī.
Galvenās aktivitātes: nodrošināt dienas centra ikdienas darbību, izveidot stabilu pakalpojumu klāstu, ņemot vērā klientu vajadzības, piesaistīt speciālistus ( sociālo darbinieku, rehabilitētāju, ergoterapeitu, aprūpētāju, nodarbību vadītājus), organizēt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī nodarbības dienas centra klientiem. Nodrošināt psihosociālu un informatīvu atbalstu klientu ģimenēm.
Rezultāti: izveidots funkcionējošs dienas centrs personām ar demenci, kurā pieejami daudzveidīgi pakalpojumi un iespējams saņemt individuālu atbalstu gan klientam, gan ģimenes locekļiem. Projekta rezultātā tiks pievērsa sabiedrības uzmanība personu ar demenci problēmu risināšanai, informētība un atbalsts ģimenēm palielinās izpratni un sekmēs personu ar demenci sociālo labklājību.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija:
1) nodrošināt sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumu kopumu Ventspils pilsētā un novadā dzīvojošām personām ar demenci, veicinot šo personu rehabilitāciju un integrāciju sociālajā vidē.
Īstenošanas vieta : daudzfunkcionālajā ģimenes atbalsta centrā "Ventiņmāja" Talsu ielā 39 , Ventspilī.
Rezultāti:
1) Izveidots funkcionējošs dienas centrs personām ar demenci, kurā ik dienas uzturas 10 – 15 personas, kopumā 100 personas ar demenci un to ģimenes locekļiem;
2) Radīts stabils, atbilstoši klientu vajadzībām pielāgots sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsts, ko nodrošināja piesaistītie speciālisti – sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, ergoterapeits, aprūpētājs, masieris, ārstnieciskās vingrošanas speciālists un 7 brīvprātīgie, kas vadīja nodarbības, radot klientiem piepildītu un radošu dienu;
3) Nodrošināts psihosociālais un informatīvais atbalsts 26 klientu ģimenēm;
4) Noorganizēta atvērto durvju dienas, kurās piedalījās 33 personas;
5) Publicētas 6 preses relīzes,
6) Izplatītas 500 info lapas-bukleti;
7) Sadarbojoties ar projekta partneri biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteja apzinātas personas ar demenci Ventspils pilsētā un arī nedaudz Venspils novadā, nodrošinot pakalpojuma ilgtspēju arī turpmāk.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2013.EEZ/PP/1/MIC/043
Дата утверждения проекта: 14.05.2014.
Дата заключения проектного договора: 04.07.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Integrācijas Inkubators"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteja
Место осуществления проекта: Ventspils
Регион(ы) осуществления проекта: Kurzemes reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 8
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 21750.11 EUR / 15 286.06 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 18596.34 EUR / 13 069.58 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 978.76 EUR / 687.88 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 2175.01 EUR / 1 528.61 LVL;
Юридическии адрес: Saules iela 106—167, Ventspils, LV-3601
Номер тел.: 29490561
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: -

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org