eez-2009  grafiskais elements


Atstumtības riska mazināšana personām ar demenci

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis: nodrošināt sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumu kopumu Ventspils pilsētā un novadā dzīvojošām personām ar demenci, veicinot šo personu rehabilitāciju un integrāciju sociālajā vidē.
Īstenošanas vieta : daudzfunkcionālajā ģimenes atbalsta centrā "Ventiņmāja" Talsu ielā 39 , Ventspilī.
Galvenās aktivitātes: nodrošināt dienas centra ikdienas darbību, izveidot stabilu pakalpojumu klāstu, ņemot vērā klientu vajadzības, piesaistīt speciālistus ( sociālo darbinieku, rehabilitētāju, ergoterapeitu, aprūpētāju, nodarbību vadītājus), organizēt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī nodarbības dienas centra klientiem. Nodrošināt psihosociālu un informatīvu atbalstu klientu ģimenēm.
Rezultāti: izveidots funkcionējošs dienas centrs personām ar demenci, kurā pieejami daudzveidīgi pakalpojumi un iespējams saņemt individuālu atbalstu gan klientam, gan ģimenes locekļiem. Projekta rezultātā tiks pievērsa sabiedrības uzmanība personu ar demenci problēmu risināšanai, informētība un atbalsts ģimenēm palielinās izpratni un sekmēs personu ar demenci sociālo labklājību.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija:
1) nodrošināt sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumu kopumu Ventspils pilsētā un novadā dzīvojošām personām ar demenci, veicinot šo personu rehabilitāciju un integrāciju sociālajā vidē.
Īstenošanas vieta : daudzfunkcionālajā ģimenes atbalsta centrā "Ventiņmāja" Talsu ielā 39 , Ventspilī.
Rezultāti:
1) Izveidots funkcionējošs dienas centrs personām ar demenci, kurā ik dienas uzturas 10 – 15 personas, kopumā 100 personas ar demenci un to ģimenes locekļiem;
2) Radīts stabils, atbilstoši klientu vajadzībām pielāgots sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsts, ko nodrošināja piesaistītie speciālisti – sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, ergoterapeits, aprūpētājs, masieris, ārstnieciskās vingrošanas speciālists un 7 brīvprātīgie, kas vadīja nodarbības, radot klientiem piepildītu un radošu dienu;
3) Nodrošināts psihosociālais un informatīvais atbalsts 26 klientu ģimenēm;
4) Noorganizēta atvērto durvju dienas, kurās piedalījās 33 personas;
5) Publicētas 6 preses relīzes,
6) Izplatītas 500 info lapas-bukleti;
7) Sadarbojoties ar projekta partneri biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteja apzinātas personas ar demenci Ventspils pilsētā un arī nedaudz Venspils novadā, nodrošinot pakalpojuma ilgtspēju arī turpmāk.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MIC/043
Projekta apstiprināšanas datums: 14.05.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 04.07.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Integrācijas Inkubators"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteja
Projekta īstenošanas vieta(s): Ventspils
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzemes reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 8
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 21750.11 EUR / 15 286.06 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 18596.34 EUR / 13 069.58 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 978.76 EUR / 687.88 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2175.01 EUR / 1 528.61 LVL;
Juridiskā adrese: Saules iela 106—167, Ventspils, LV-3601
Tālr. nr.: 29490561
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: -

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org