eez-2009  grafiskais elements


Iedvesmo paaudzi

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir sekmēt Daugavpils pilsētas pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku, kā arī sociālas atstumtības riskam pakļauto jauniešu noderīgo prasmju iegūšanai, motivācijai un integrācijai sabiedrībā, kā arī veicināt dialogu starp paaudzēm, motivēt dalībniekus sadarboties un kopā risināt aktuālas problēmas.
Mērķa grupa: sociālas atstumtības riskam pakļautie jaunieši (18 – 30 gadi) un pirmspensijas un pensijas vecumā cilvēki (50 – 70 gadi).
Īstenošanas vieta: Daugavpils pilsēta.
Galvenās aktivitātes: Kopīgas aktivitātes sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un pirmspensijas un pensijas vecumā cilvēkiem.
Plānotie rezultāti: Tiks veicināta sociālās atstumtības riskam pakļauto Daugavpils pilsētas pārstāvju noderīgo prasmju iegūšana un integrācija sabiedrībā.

Projekta rezultāti: Projekts īstenots no 25.10.2014. līdz 24.10.2015. Daugavpilī.
Projekta mērķis bija sekmēt Daugavpils pilsētas pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku, kā arī sociālas atstumtības riskam pakļauto jauniešu noderīgo prasmju iegūšanai, motivācijai un integrācijai sabiedrībā, kā arī veicināt dialogu starp paaudzēm, motivēt dalībniekus sadarboties un kopā risināt aktuālas problēmas. Mērķis pilnībā sasniegts, jo: projektā piedalījās 157 jaunieši un 137 pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki, kopā 294 mērķa grupas pārstāvji. Tika organizētas 159 nodarbības: Treniņi: „Saskarsme un sadarbības kultūra” (4 nodarbības); Psiholoģiski treniņi „Emociju vadīšana” (5 nodarbības); „Antistress” (5 nodarbības); Radošas deju nodarbības (40 nodarbības); Radošas nodarbības: sociālā gleznošana (40 nodarbības); Radošas māla veidošanas nodarbības (40 nodarbības); Radošas teātra nodarbības: Priekšnesuma „Iepazīsti sevi!” sagatavošana (20 nodarbības); Viens noslēguma pasākums (Pasākuma laikā teātra nodarbību dalībnieki prezentēja projekta laikā sagatavotu priekšnesumu „Iepazīsti sevi!”. Izlaiduma dalībniekiem bija iespēja uzstāties ar projekta laikā sagatavotiem radošiem darbiem un izpaust savu radošo potenciālu). Tika izveidota rokasgrāmata par veselīgu dzīvesveidu (300 eksemplāri). Tika izveidota filma „Iedvesmo paaudzi”, kurā tika atspoguļoti labas prakses piemēri par veselīga dzīvesveida aktivitātēm. Projekta rezultātā biedrībai ir izdevies efektīvi strādāt un labāk izprast sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju vajadzības. Projekta rezultāti ir noderīgi visai sabiedrībai kopumā, tajā skaitā NVO un valsts pārvaldes pārstāvju starpā tika aktualizēta ideja veidot projektus, kuri apvieno gan jaunas, gan vecākas paaudzes cilvēkus un sniedza ieguldījumu cilvēku attīstībā. Projekta rezultāti tika izplatīti citām organizācijām.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MIC/070
Projekta apstiprināšanas datums: 14.05.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 07.07.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība „ERFOLG”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība „Psiholoģiskās korekcijas darbnīca „Veselības skola”
Projekta īstenošanas vieta(s): Daugavpils
Projekta īstenošanas reģions(i): Latgales reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 20076.76 EUR / 14 110.03 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 17163.73 EUR / 12 062.74 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 903.35 EUR / 634.88 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2009.68 EUR / 1 412.41 LVL;
Juridiskā adrese: Rēzeknes iela 5A-66, Daugavpils, LV-5401
Tālr. nr.: 37120371892, +37165420019
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.erfolg.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org