Sākums

Apstiprināti 30 projekti EEZ finanšu instrumenta programmas “NVO fonds” ietvaros

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) informē, ka 2014.gada 9.jūlijā SIF padome apstiprināja rezultātus atklāta projektu iesniegumu 2.konkursa Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds" apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma" ietvaros.

Apakšprogrammas mērķis ir veicināt labklājības izaugsmi, stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, finansiāli atbalstot nevalstisko organizāciju projektus apakšprogrammas atbalsta jomās – sociālā sektora aktivitātes un vienotas sabiedrības veidošana.

Noteiktajā termiņā (2014.gada 14.maijā) atbalsta jomā – sociālā sektora aktivitātes – tika saņemti 64 projektu iesniegumi par kopējo pieprasīto summu 4,15 miljoni EUR, kas 2,5 reizes pārsniedza pieejamo finansējumu. Tajā skaitā tika saņemti 36 mecoprojekti un 28 makroprojekti. Savukārt atbalsta jomā – vienotas sabiedrības veidošana – tika saņemti 11 projektu iesniegumi, tajā skaitā 6 mecoprojekti par kopējo pieprasīto summu 228 275,68 EUR, kas 1,8 reizes pārsniedza pieejamo finansējumu un 5 makroprojekti par kopējo pieprasīto summu 408 700,33 EUR, kas 2,9 reizes pārsniedza pieejamo finansējumu.

Projektu iesniegumu vērtēšana šajā apakšprogrammā notika divās kārtās – vispirms bija jāsagatavo un jāiesniedz projekta idejas apraksts – projekta iesnieguma pirmā daļa, kas tika izvērtēta pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Labāko projektu iesniegumu iesniedzējiem tika nosūtīti uzaicinājumi sagatavot un iesniegt izvērstu projekta iesniegumu – projekta iesnieguma otro daļu, kas tika izvērtēti pēc administratīvajiem un atbilstības, kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem. Izvērtēšanas rezultātā š.g. 9.jūlijā SIF padome apstiprināja 25 projektu iesniegumus pirmajā atbalsta jomā (sociālā sektora aktivitātes), no tiem 13 mecoprojektu iesniegumus par kopējo summu 574 080,02 EUR un 12 makroprojektu iesniegumus par kopējo summu 1 078 435,95 EUR, un 5 projektu iesniegumus otrajā atbalsta jomā (vienotas sabiedrības veidošana), no tiem 3 mecoprojektu iesniegumus par kopējo summu 94 890,24 EUR, 1 makroprojektu iesniegumu par kopējo summu 99 999,08 EUR un 1 makroprojekta iesniegumu nepilnā apmērā 71 430,26 EUR nepietiekoša finansējuma dēļ (pieprasīts 76 013,23 EUR).

pdfApstiprināto projektu saraksts