Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


„ Esmu atpakaļ”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "Latviešu valodas apguve" 2014

Meklēt projektus

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Valsts valoda Latvijā ir latviešu valoda, sabiedrības kopējā saziņas valoda, mācībvaloda, publisko nosaukumu, zīmju un rakstu valoda, iestāžu valoda un darba, darījumu un apkalpošanas valoda. Līdz ar to darba vajadzībām, saziņai valsts iestādēs un citās būtiskās situācijās ir nepieciešamas valsts valodas zināšanas, kā daudziem iedzīvotājiem, kuri dzīvo Latvijā, trūkst. To pierāda gan ikdienas un sadzīves situācijas, kā arī pašu cilvēku vēlme labāk iemācīties latviešu valodu.

Programmas mērķis ir uzlabot un pilnveidot kursu dalībnieku - reemigrantu un viņu ģimenes locekļu - latviešu valodas zināšanas. Mērķa grupa būs 128 interesenti, kuriem nepieciešams uzlabot vai pilnveidot valsts valodas zināšanas gan darba vajadzībām, gan arī sadzīvei, lai reemigranti un viņu ģimenes locekļi spētu uztvert dzirdēto, varētu lasīt, runāt un rakstīt, kā arī spētu daudz labāk un drošāk izmantot latviešu valodu dažādās svarīgās ikdienas dzīves situācijās.
Valsts valodas apguve ir būtiska arī sabiedrības integrācijas procesā, kas reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem sekmēs veiksmīgāku adoptācijas procesu sabiedrībā, un paaugstinās viņu konkurētspēju darba tirgū. Šajā kontekstā latviešu valodas prasmes paaugstināšana ir arī sabiedrības integrācijas līdzeklis.
Ir pētīta reemigrantu situācija Latvijā (Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu. Situācijas izpēte par jauniebraucēju un reemigrantu bērnu iekļaušanos Rīgas vispārizglītojošajās skolās. 2014.gads.). Apzinot reemigrantu situāciju Latvijā, ir nolemts veikt sekojošus pasākumus projekta mērķauditorijas atlasei (reemigranti un viņu ģimenes locekļi): sazināties, informēt un aicināt apmeklēt latviešu valodas kursus Latvijā esošajām diasporām, izņemot Trešo valstu valstspiederīgajiem (facebook.com), izvietot informāciju krievvalodīgajās skolās, aicinot uz apmācībām gan skolēnus, gan viņu vecākus.

Paralēli mērķa auditorijas (reemigrantu un viņu ģimenes locekļu) piesaiste notiks ar informācijas, sludinājumu vai publikāciju palīdzību plašsaziņas līdzekļos: sociālajos tīklos (facebook.com, draugiem.lv, odnoklassniki.ru), reklāmas portālos (ss.lv), informācija projekta īstenotāja mājas lapā (sapnu-darbnica.lv). Izsludināsim paziņojumu par latviešu valodas kursiem reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem telekomunikācijās – TV brīvlaides brīvajās minūtēs TV5 un TV7 ēterā (bezmaksas pakalpojums), brīvajā ēterā Latvijas radio (brīvminūtes, bezmaksas pakalpojums), preses relīzi (laikrakstā Diena) un informatīvu paziņojumu Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājas lapā (bezmaksas pakalpojums).

Metodes, ar kurām plānots nokomplektēt nepieciešamās mērķa grupas – reemigranti un viņu ģimenes locekļi (pieaugušie un bērni) skaitu, ir attiecīgās informācijas ievietošana plašsaziņu līdzekļos (par latviešu valodas kursiem reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem (pieaugušajiem un bērniem).
Ja pieteiksies un izveidosies jaunāka bērnu grupa (mazāk nekā 14 gadu), tad tiks izveidota individuāla mācību programma bērnu grupai.

Projekta īstenošanas vieta – Rīga, Aleksandra Čaka iela 158, mācību centrs „Sapņu darbnīca".

Projekta ietvaros tiks veidotas šādas grupas:
Pamata jeb A līmenis (0→A1, A1→-A2)
Vidējais jeb B līmenis (A2→B1, B1→B2)
Augstākais jeb C līmenis (B2→C1).

Grupas tiks komplektētas, pamatojoties uz sākumtesta rezultātiem. Grupu komplektēšanā tiks izmantots vienots Latviešu valodas aģentūras izstrādāts diagnosticējošais sākumtests.

Kursu dalībnieki tiks reģistrēti rindas kārtībā, ievērojot vienlīdzīgu un nediskriminējošu attieksmi, kā arī mācību centrs pārliecināsies par dalībnieka atbilstību projekta mērķa grupai. Ja pieteiksies vairāk dalībnieku, nekā plānots, priekšroka tiks dota jauniešiem līdz 25 gadu vecumam pārējos interesentus iekļaujot rezerves sarakstā. Lai noteiktu kursu dalībniekiem vēlamo apmeklējuma laiku, kopā ar sākumtestu būs aptaujas anketa.

Tā kā šie ir intensīvie kursi, vienas grupas mācību laiks ir plānots 13 nedēļas pa 4 akadēmiskajām stundām 2 reizes nedēļā rīta, dienas vai vakara grupā. Paredzēts vienā periodā paralēli mācīt 4 grupas, 3-10 dalībnieki katrā (grupu skaits var mainīties atkarībā no dalībnieku vēlmes mācīties konkrētos mēnešos, proti, no 2014. gada septembra līdz 2016. gada jūnijam.

Kursu laikā ir plānoti kontroltesti, kā arī mācību programmas noslēgumā būs obligātie noslēguma testi, ko kursu dalībnieki kārtos mācību iestādē. Projektā mācību procesa kvalitāti vērtēs gan latviešu valodas kursa pasniedzējs, gan projekta vadītājs, gan arī projekta programmas pedagoģiskais vadītājs.

Projekta noslēguma daļā plānota aktīva iesniegumu sagatavošana un kursu dalībnieku pieteikšanas organizēšana valsts valodas atestācijai Valsts izglītības satura centrā.

 

Piešķirtais finansējums: 29 999,10 EUR / 21 083.49 LVL;
Projekta numurs: 2014.LV/LV/2/3
Projekta īstenotājs: SIA”EVIJA SERVISS” mācību centrs „Sapņu darbnīca”
Īstenošanas vieta: Rīga
Statuss: Apstiprināts