Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Iepazinās ar programmas "Atbalsts sabiedrības[..]

Iepazinās ar programmas "Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā" nosacījumiem

2014.gada 25.jūlijā plkst.11.00. Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk-SIF) sadarbībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (turpmāk-ES) Padomē sekretariātu interesentiem rīkoja bezmaksas informatīvo semināru par 11.jūlijā izsludināto atklāto projektu konkursu programmā "Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras ES Padomē īstenošanā".

Informatīvais seminārs notika Rīgā, viesnīcā „Konventa Sēta".

Semināra laikā klātesošie iepazinās ar Latvijas prezidentūras ES Padomē mērķiem un būtību, projekta konkursa iesnieguma veidlapas aizpildīšanu, iesniegšanas termiņiem, projekta vērtēšanu, kā arī finansēšanas kārtību (attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, projekta budžetu un citiem jautājumiem).

Programmas "Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras ES Padomē īstenošanā" mērķis ir atbalstīt nevalstisko organizāciju rīkotos pasākumus, kuri sniedz ieguldījumu Latvijas prezidentūras ES Padomē programmas mērķu īstenošanā un saturiski atbilst prezidentūras prioritārajiem darba virzieniem:

  1. Konkurētspējīgāka ES kā pamats izaugsmei, cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai un ieguldījums nākotnes attīstībā.
  2. Informācijas sabiedrības stiprināšana un tās piedāvāto iespēju izmantošana ES nākotnes attīstībai.
  3. ES lomas stiprināšana globālā mērogā, labklājības un drošības telpas veidošana ES kaimiņu reģionos.

Projektu iesniedzēji projektus var iesniegt līdz 2014.gada 2.septembra plkst.17.00:

  • personīgi vai pa pastu (Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV - 1050 (vienā oriģināleksemplārā)). Projekta iesnieguma elektronisko kopiju (tai skaitā aizpildītā projekta iesnieguma veidlapa, budžeta veidlapa un projekta personāla CV) nosūta SIF uz e-pasta adresi: , e-pasta temata ailē norādot projekta iesniedzēja nosaukumu. Projekta iesniedzējam jānodrošina projekta iesnieguma elektroniskās kopijas atbilstība papīra formā iesniegtajam oriģinālam;
  • elektroniskā dokumenta formā, kura parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, jāsūta uz e-pasta adresi: (e-pasta temata ailē norādot projekta iesniedzēja nosaukumu).

Projektus var iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi ar vismaz 2 gadu darbības pieredzi, iepriekšējo pieredzi attiecīgajā projekta darbības jomā un iepriekšēju darbības pieredzi Eiropas mērogā.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu var sūtīt uz e-pastu (norādot atsauci uz šo projektu konkursu), ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Programma tiek finansēta no 2015.gada valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Kopējais programmā pieejamais finansējums ir 198 082 EUR, bet vienam projektam pieejamais programmas finansējums ir līdz 20 000 EUR. Programmas finansējums ir līdz 95% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Vairāk par programmu var uzzināt SIF tīmekļa vietnē www.sif.lv (ŠEIT)

Semināra prezentācijas skatīt ŠEIT.

Semināra attēlus skatīt fotogalerijā.