Начало > Фонд интеграции общества

Informatīvais seminārs par atklāto projektu konkursu programmā "Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras ES Padomē īstenošanā"

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Linda Jākobsone - Prezidentūras komunikācijas un sabiedrisko attiecību departamenta vadītāja no kreisās puses: Antra  Kamradze (Sabiedrības integrācijas fonda Finanšu kontroles nodaļas vadītāja p.i.) un Linda  Mežviete (Sabiedrības integrācijas fonda Projektu konkursu nodaļas vadītāja) 

Informatīvais seminārs par atklāto projektu konkursu programmā "Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras ES Padomē īstenošanā" Informatīvais seminārs par atklāto projektu konkursu programmā "Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras ES Padomē īstenošanā"  Informatīvais seminārs par atklāto projektu konkursu programmā "Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras ES Padomē īstenošanā"

2014.gada 25.jūlijā plkst.11.00. Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk-SIF) sadarbībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (turpmāk-ES) Padomē sekretariātu interesentiem rīkoja bezmaksas informatīvo semināru par 11.jūlijā izsludinātā atklāto projektu konkursu programmā "Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras ES Padomē īstenošanā". Lasīt vairāk..