eez-2009  grafiskais elements


Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu vismaz 66 Ogres novada sociālās atstumtības
riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, kā arī to ģimenēm, organizējot apmācības sociālo
un digitālo prasmju pilnveidošanai, īstenojot kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas,
izmantojot motivējošus LEGO robotikas elementus.
Projektu īsteno Ogres novadā. Tā mērķa grupa ir sociālās atstumtības riskam pakļautie bērni un
jaunieši.
Aktivitātes:
1) inovatīva kvalitatīva brīvā laika pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamās metodikas,
mācību programmas un materiālu izstrāde.
2) pakalpojuma aprobācija, organizējot seminārus, kursus, tai skaitā tālmācības kursu un
nometnes.
Rezultāti:
1) izveidots inovatīvs sociāla atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem paredzēts
kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas pakalpojums, kas ietver mācību pasākumus, sociālo un
digitālo prasmju pilnveidei, izmantojot LEGO robotiku;
2) 66 Ogres novada sociāla atstumtības riskam pakļautiem bērniem un jauniešiem uzlabota
dzīves kvalitāte, stiprinātas demokrātiskās vērtības.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija veicināt sociālo iekļaušanu vismaz 70 Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, kā arī to ģimenēm, organizējot apmācības sociālo un digitālo prasmju pilnveidošanai, īstenojot kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, izmantojot motivējošus LEGO robotikas elementus.

Projektā 95 Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, noorganizējot 3 seminārus, 30 nodarbības, 5 nometnes. Jauniešiem tika pilnveidotas sociālās un digitālās prasmes, tādējādi novēršot sociālās atstumtības risku un veicinot sociālo iekļaušanos. Projekta ietvaros izstrādātie dokumenti - metodika, programmas un mācību materiāli apmācību organizēšanai ir ikvienam brīvi pieejami tīmeklī roboti.aimc.lv

Projekts risināja bērniem un jauniešiem no sociālā riska ģimenēm brīvā laika aizpildīšanas problēmu.

Projekta sadarbības partneris bija Ogres novada Ģimenes atbalsta dienas centrs (ĢADC), kas ir Ogres novada pašvaldības Ogres novada Sociālā dienesta struktūrvienība.

Projekta partneris - nodrošināja ar profesionāliem speciālistiem , kuriem ir pieredzi un zināšanām šajā jomā. Partneris piedalījās metodikas izstrādāšanā, kā arī nodrošināja ar mērķa grupu -bērniem un jauniešiem.
Projekta finansiālo ilgtspēju plānots nodrošināt piesaistot dažādu ES pieejamu fondu finansējumu, kā arī aktivizējot sadarbību ar pašvaldību, tajā skaitā ar pašvaldības iestādi – Bērnu un jauniešu centru. Daļa no projektā iesaistītajiem cilvēkresursiem turpinās darboties projekta iesniedzēja vai partnera organizācijās kā brīvprātīgie, līdz ar to noteikti spēs turpināt projekta aktivitāšu īstenošanu.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2013.EEZ/PP/1/MIC/072
Дата утверждения проекта: 14.05.2014.
Дата заключения проектного договора: 28.07.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs”
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Ogres novada sociālais dienests
Место осуществления проекта: Ogre
Регион(ы) осуществления проекта: Rīgas reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 12
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 19698.04 EUR / 13 843.86 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 16841.83 EUR / 11 836.51 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 886.41 EUR / 622.97 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 1969.80 EUR / 1 384.38 LVL;
Юридическии адрес: Brīvības iela 15, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Номер тел.: 29215073
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.aimc.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org