Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Latviešu-gruzīnu starpkultūru dialogs – sirdīm un [..]

eez-2009  grafiskais elements


Latviešu-gruzīnu starpkultūru dialogs – sirdīm un prātiem

Kompaktais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus

Apraksts

Latvijā dzīvojošo gruzīnu dziļāka iesaiste Latvijas kultūras un sabiedrības dzīvē, 12 mēnešu laikā veicot starpkultūru dialoga pasākumus, publicējot informatīvo grāmatu un realizējot latviešu valodas apmācību inovatīvā veidā, nodrošinot iegūto zināšanu reālo pielietošanu, pārvarot psiholoģiskās barjeras un laužot stereotipus.
Projekta mērķa grupa ir Latvijā dzīvojošie gruzīni (vismaz 70 cilv.); kā arī sabiedrības viedokļa veidotāji, latviešu un mazākumtautību skolu vēstures pasniedzēji un to skolnieki, žurnālisti, vēstures studenti, kultūras darbinieki (vismaz 200 mazākumtautību un latviešu pārstāvji).
Projekta īstenošanas vieta ir Rīgas pilsēta un novads, ņemot vērā etnisko gruzīnu koncentrēšanos g.k. galvaspilsētā.
Programmas aktivitātes mērķa sasniegšanai tiek plānotas ciešā mijiedarbībā:
- latviešu-gruzīnu dažādu paaudžu sadarbības aktivitātes;
- informatīvās grāmatas latviešu valodā par Latvijas un Gruzijas tautu sadarbības vēsturi izdošana un izplatīšana;
- inovatīvais latviešu valodas apmācības kurss uz minētas grāmatas saturiskās bāzes;
- informatīvo semināru cikls mazākumtautību un latviešu skolās;
- gruzīnu biedrības brīvprātīgo sagatavošana;
- publicitātes pasākumi, kas ir cieši saistīti ar projekta dalībnieku darbu prezentēšanu.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija Latvijā dzīvojošo gruzīnu dziļāka iesaiste Latvijas kultūras un sabiedrības dzīvē, 12 mēnešu laikā veicot starpkultūru dialoga pasākumus, publicējot informatīvo grāmatu un realizējot latviešu valodas apmācību inovatīvā veidā, nodrošinot iegūto zināšanu reālo pielietošanu, pārvarot psiholoģiskās barjeras un laužot stereotipus.
Projekta mērķa grupa bija Dažādas iedzīvotāju grupas, tai skaitā: 84 Latvijā dzīvojošie gruzīni, ~50 nepilsoņi, 85 Latvijas kultūras un zinātnes darbinieki, pasniedzēji, 48 studenti, ~200 mazākumtautību un latviešu skolu audzēkņi. Kā arī NVO, kas pārstāv augstākminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā: 28 gruzīnu biedrības biedri, 30 citu mazākumtautību biedrību biedri, 2 darbinieki un 6 brīvprātīgie.
Projekta laikā sasniegti šādi rezultāti:
Latviešu-gruzīnu un dažādu paaudžu sadarbības projekts (mākslinieka G. Huskivadze meistarklases gruzīnu un latviešu bērniem un ceļojošās izstādes organizēšana). Meistarklašu dalībnieku labākie darbi tika ierāmēti un izstādīti ceļojošā izstādē, kā arī tika izmantoti biedrības un šī projekta popularizēšanai.
Informatīvi – izglītojošās grāmatas „Ieskats gruzīnu un latviešu tautu attiecību vēsturē” izdošana un publicēšana(800 eksemplāri). Pirms pasākuma – 1 preses konference; sarīkotas 2 lekcijas un 4 prezentācijas; sarīkota izstāde ar 40 dažāda formāta mākslas darbiem. Pasākumus klātienē apmeklēja apm. 100 cilvēku; pārējās auditorijas sasniegšana tika nodrošināta sadarbībā ar partneriem.
Latviešu valodas kursi apmeklētājam ar dzimto gruzīnu valodu.
Informatīvo semināru cikls mazākumtautību un latviešu skolās.
Informācija par projektu tika izplatīta 10 radioraidījumos Latvijas Radio 4, tika ievietota informācija biedrības mājaslapā http://georgia.lv/lv/news/view/projekts-latviesu-gruzinu-starpkulturu-dialogs-sirdim-un-pratiem.
Projekta īstenošanas gaitā nācās sastapties ar visnotaļ pozitīvu gruzīnu un latviešu sadarbību, kurā nav bijusi vietas nekādām diskriminācijas izpausmēm. Šo attieksmi ir iespējams skaidrot ar pašu gruzīnu pausto draudzīgu garu un Latvijas pamatnācijai līdzīgu izpratni par vēstures un apkārtējās pasaules norišu būtību, kā arī ar centieniem pasniegt projekta „produktus” augstā mākslinieciskā un intelektuālā līmenī.

Detalizēta informācija

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/2/MEC/008
Projekta apstiprināšanas datums: 09.07.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 05.08.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Latvijas gruzīnu biedrība "SAMŠOBLO""
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga
Projekta īstenošanas reģions(i): Rīga
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 16
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 24321.41 EUR / 17 093.18 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 20768.34 EUR / 14 596.07 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 1093.07 EUR / 768.21 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2460.00 EUR / 1 728.90 LVL;
Juridiskā adrese: Slokas 37, Rīga, LV-1048
Tālr. nr.: 26950307
Fakss: n/a
E-pasts:
Mājas lapa: www.georgia.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org