Печатать |

Начало > Источники финансирования > Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014[..] > Программа проектов НГО (2009-2014)[..] > Latviešu-gruzīnu starpkultūru dialogs – sirdīm un [..]

eez-2009  grafiskais elements


Latviešu-gruzīnu starpkultūru dialogs – sirdīm un prātiem

Компактный вид
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов

Oписание

Latvijā dzīvojošo gruzīnu dziļāka iesaiste Latvijas kultūras un sabiedrības dzīvē, 12 mēnešu laikā veicot starpkultūru dialoga pasākumus, publicējot informatīvo grāmatu un realizējot latviešu valodas apmācību inovatīvā veidā, nodrošinot iegūto zināšanu reālo pielietošanu, pārvarot psiholoģiskās barjeras un laužot stereotipus.
Projekta mērķa grupa ir Latvijā dzīvojošie gruzīni (vismaz 70 cilv.); kā arī sabiedrības viedokļa veidotāji, latviešu un mazākumtautību skolu vēstures pasniedzēji un to skolnieki, žurnālisti, vēstures studenti, kultūras darbinieki (vismaz 200 mazākumtautību un latviešu pārstāvji).
Projekta īstenošanas vieta ir Rīgas pilsēta un novads, ņemot vērā etnisko gruzīnu koncentrēšanos g.k. galvaspilsētā.
Programmas aktivitātes mērķa sasniegšanai tiek plānotas ciešā mijiedarbībā:
- latviešu-gruzīnu dažādu paaudžu sadarbības aktivitātes;
- informatīvās grāmatas latviešu valodā par Latvijas un Gruzijas tautu sadarbības vēsturi izdošana un izplatīšana;
- inovatīvais latviešu valodas apmācības kurss uz minētas grāmatas saturiskās bāzes;
- informatīvo semināru cikls mazākumtautību un latviešu skolās;
- gruzīnu biedrības brīvprātīgo sagatavošana;
- publicitātes pasākumi, kas ir cieši saistīti ar projekta dalībnieku darbu prezentēšanu.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija Latvijā dzīvojošo gruzīnu dziļāka iesaiste Latvijas kultūras un sabiedrības dzīvē, 12 mēnešu laikā veicot starpkultūru dialoga pasākumus, publicējot informatīvo grāmatu un realizējot latviešu valodas apmācību inovatīvā veidā, nodrošinot iegūto zināšanu reālo pielietošanu, pārvarot psiholoģiskās barjeras un laužot stereotipus.
Projekta mērķa grupa bija Dažādas iedzīvotāju grupas, tai skaitā: 84 Latvijā dzīvojošie gruzīni, ~50 nepilsoņi, 85 Latvijas kultūras un zinātnes darbinieki, pasniedzēji, 48 studenti, ~200 mazākumtautību un latviešu skolu audzēkņi. Kā arī NVO, kas pārstāv augstākminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā: 28 gruzīnu biedrības biedri, 30 citu mazākumtautību biedrību biedri, 2 darbinieki un 6 brīvprātīgie.
Projekta laikā sasniegti šādi rezultāti:
Latviešu-gruzīnu un dažādu paaudžu sadarbības projekts (mākslinieka G. Huskivadze meistarklases gruzīnu un latviešu bērniem un ceļojošās izstādes organizēšana). Meistarklašu dalībnieku labākie darbi tika ierāmēti un izstādīti ceļojošā izstādē, kā arī tika izmantoti biedrības un šī projekta popularizēšanai.
Informatīvi – izglītojošās grāmatas „Ieskats gruzīnu un latviešu tautu attiecību vēsturē” izdošana un publicēšana(800 eksemplāri). Pirms pasākuma – 1 preses konference; sarīkotas 2 lekcijas un 4 prezentācijas; sarīkota izstāde ar 40 dažāda formāta mākslas darbiem. Pasākumus klātienē apmeklēja apm. 100 cilvēku; pārējās auditorijas sasniegšana tika nodrošināta sadarbībā ar partneriem.
Latviešu valodas kursi apmeklētājam ar dzimto gruzīnu valodu.
Informatīvo semināru cikls mazākumtautību un latviešu skolās.
Informācija par projektu tika izplatīta 10 radioraidījumos Latvijas Radio 4, tika ievietota informācija biedrības mājaslapā http://georgia.lv/lv/news/view/projekts-latviesu-gruzinu-starpkulturu-dialogs-sirdim-un-pratiem.
Projekta īstenošanas gaitā nācās sastapties ar visnotaļ pozitīvu gruzīnu un latviešu sadarbību, kurā nav bijusi vietas nekādām diskriminācijas izpausmēm. Šo attieksmi ir iespējams skaidrot ar pašu gruzīnu pausto draudzīgu garu un Latvijas pamatnācijai līdzīgu izpratni par vēstures un apkārtējās pasaules norišu būtību, kā arī ar centieniem pasniegt projekta „produktus” augstā mākslinieciskā un intelektuālā līmenī.

Информация

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2013.EEZ/PP/2/MEC/008
Дата утверждения проекта: 09.07.2014.
Дата заключения проектного договора: 05.08.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Latvijas gruzīnu biedrība "SAMŠOBLO""
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Место осуществления проекта: Rīga
Регион(ы) осуществления проекта: Rīga
Время осуществления проекта в месяцах: 16
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 24321.41 EUR / 17 093.18 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 20768.34 EUR / 14 596.07 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 1093.07 EUR / 768.21 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 2460.00 EUR / 1 728.90 LVL;
Юридическии адрес: Slokas 37, Rīga, LV-1048
Номер тел.: 26950307
Факс: n/a
Е-почта:
Домашняя страница: www.georgia.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org

 


Дата печати: 11.05.21