Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Atbalsta pasākumu kompleksa izveide un ieviešana J[..]

eez-2009  grafiskais elements


Atbalsta pasākumu kompleksa izveide un ieviešana Jelgavas novada un Ozolnieku novada bērniem

Kompaktais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus

Apraksts

Bērni ar uzvedības traucējumiem un mācīšanās grūtībām nesaņem kvalitatīvu izglītību un nākotnē nevar konkurēt darba tirgū, pakļaujot sevi sociālai atstumtībai.
Mērķis: Veicināt labklājības izaugsmi Jelgavas un Ozolnieku novados, nodrošinot inovatīvu atbalsta pasākumu kompleksa īstenošanu 5 – 11 gadus veciem bērniem no sociālās atstumtības riska grupām un viņu ģimenēm sociālās nevienlīdzības mazināšanai un integrācijai sabiedrībā.
Projekts tiks īstenots 13 Jelgavas novada un Ozolnieku novada izglītības iestādēs.
Projekta aktivitātes:
• 2 nometnes vasaras brīvlaikā,
• 19 sociāli koriģējošas ekskursijas mācību gada laikā,
• 6 Montesori materiālu komplektu iegāde un izmantošana skolēnu spēju attīstīšanai,
• 9 mēnešus ilgu mobilās atbalsta vienības regulāru darbu ar 19 grupu skolotājiem un vecākiem;
• 25 pedagogu apmācība darbam ar skolēniem ar uzvedības traucējumiem 24 stundu apjomā.
Projekta mērķgrupa ir 290 bērni, 130 sociālās atstumtības riskam pakļautās ģimenes un 25 pedagogi.

Projekta rezultāti: Projekta mērķi: veicināt labklājību Jelgavas pašvaldības un Ozolnieku, nodrošinot inovatīvu atbalsta pasākumu kopumu īstenošanu 5-11 gadus veciem bērniem no nelabvēlīgām grupām un viņu ģimenēm, lai mazinātu sociālo nevienlīdzību un integrāciju sabiedrībā.
Projekta īstenošanas vieta: Jelgavas un Ozolnieku novads.
Projekts tika īstenots 13 izglītības iestādēs.
Aktivitātes:
• Ieviestas divas vasaras nometnes 50 bērniem,
• Ir notikušas 19 19 sociāli koriģējošās ekskursijas 306 bērniem;
• 6 Montesori rīkkopa iegāde un izmantošana, lai attīstītu studentu spējas, ko izmantojuši 193 bērni,
• Mobilā astbalsts vienības darbība, kurās piedalījās 19 bērnu grupas, viņu skolotāji un vecāki (izgatavoti 332 video ieraksti, veikta to analīze;
• Izstrādāta 12 metodoloģijas vecākiem, pēc kuras tika noorganizēti 90 pasākumi, kurās piedalījās 134 vecāki.
• 26 skolotāji apmācīti darbam ar bērniem ar uzvedības traucējumiem.
Projekta mērķa grupa: 306 bērni, 133 ģimenes ar sociālās atstumtības riskam un 37 skolotāji. Mērķa grupa tika izvēlēta pirms projekta, pamatojoties uz viņu motivācijas vēstulēm. Galvenais ieguvums skolotājiem un vecākiem ir zināšanas un prasmes atbalstīt visus bērnus savā attīstībā.
Projekts ir veicinājis labklājības izaugsmi izveidojot 3 darba vietas.

Detalizēta informācija

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MEC/021
Projekta apstiprināšanas datums: 09.07.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 15.08.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība „Zariņš & Lejnieks”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Svētes Alianse,Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde
Projekta īstenošanas vieta(s): Jelgavas novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Zemgales reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 11
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 59000.00 EUR / 41 465.44 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 47490.50 EUR / 33 376.51 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2499.50 EUR / 1 756.66 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 9010.00 EUR / 6 332.26 LVL;
Juridiskā adrese: Vilces iela 4, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV-3008
Tālr. nr.: 26305496
E-pasts:
Mājas lapa: https://www.facebook.com/ZarinsunLejnieks www.draugiem.lv/jzrlp

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org