eez-2009  grafiskais elements


Atbalsta pasākumu kompleksa izveide un ieviešana Jelgavas novada un Ozolnieku novada bērniem

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Bērni ar uzvedības traucējumiem un mācīšanās grūtībām nesaņem kvalitatīvu izglītību un nākotnē nevar konkurēt darba tirgū, pakļaujot sevi sociālai atstumtībai.
Mērķis: Veicināt labklājības izaugsmi Jelgavas un Ozolnieku novados, nodrošinot inovatīvu atbalsta pasākumu kompleksa īstenošanu 5 – 11 gadus veciem bērniem no sociālās atstumtības riska grupām un viņu ģimenēm sociālās nevienlīdzības mazināšanai un integrācijai sabiedrībā.
Projekts tiks īstenots 13 Jelgavas novada un Ozolnieku novada izglītības iestādēs.
Projekta aktivitātes:
• 2 nometnes vasaras brīvlaikā,
• 19 sociāli koriģējošas ekskursijas mācību gada laikā,
• 6 Montesori materiālu komplektu iegāde un izmantošana skolēnu spēju attīstīšanai,
• 9 mēnešus ilgu mobilās atbalsta vienības regulāru darbu ar 19 grupu skolotājiem un vecākiem;
• 25 pedagogu apmācība darbam ar skolēniem ar uzvedības traucējumiem 24 stundu apjomā.
Projekta mērķgrupa ir 290 bērni, 130 sociālās atstumtības riskam pakļautās ģimenes un 25 pedagogi.

Результаты проекта: Projekta mērķi: veicināt labklājību Jelgavas pašvaldības un Ozolnieku, nodrošinot inovatīvu atbalsta pasākumu kopumu īstenošanu 5-11 gadus veciem bērniem no nelabvēlīgām grupām un viņu ģimenēm, lai mazinātu sociālo nevienlīdzību un integrāciju sabiedrībā.
Projekta īstenošanas vieta: Jelgavas un Ozolnieku novads.
Projekts tika īstenots 13 izglītības iestādēs.
Aktivitātes:
• Ieviestas divas vasaras nometnes 50 bērniem,
• Ir notikušas 19 19 sociāli koriģējošās ekskursijas 306 bērniem;
• 6 Montesori rīkkopa iegāde un izmantošana, lai attīstītu studentu spējas, ko izmantojuši 193 bērni,
• Mobilā astbalsts vienības darbība, kurās piedalījās 19 bērnu grupas, viņu skolotāji un vecāki (izgatavoti 332 video ieraksti, veikta to analīze;
• Izstrādāta 12 metodoloģijas vecākiem, pēc kuras tika noorganizēti 90 pasākumi, kurās piedalījās 134 vecāki.
• 26 skolotāji apmācīti darbam ar bērniem ar uzvedības traucējumiem.
Projekta mērķa grupa: 306 bērni, 133 ģimenes ar sociālās atstumtības riskam un 37 skolotāji. Mērķa grupa tika izvēlēta pirms projekta, pamatojoties uz viņu motivācijas vēstulēm. Galvenais ieguvums skolotājiem un vecākiem ir zināšanas un prasmes atbalstīt visus bērnus savā attīstībā.
Projekts ir veicinājis labklājības izaugsmi izveidojot 3 darba vietas.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2013.EEZ/PP/1/MEC/021
Дата утверждения проекта: 09.07.2014.
Дата заключения проектного договора: 15.08.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība „Zariņš & Lejnieks”
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Svētes Alianse,Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde
Место осуществления проекта: Jelgavas novads
Регион(ы) осуществления проекта: Zemgales reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 11
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 59000.00 EUR / 41 465.44 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 47490.50 EUR / 33 376.51 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2499.50 EUR / 1 756.66 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 9010.00 EUR / 6 332.26 LVL;
Юридическии адрес: Vilces iela 4, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV-3008
Номер тел.: 26305496
Е-почта:
Домашняя страница: https://www.facebook.com/ZarinsunLejnieks www.draugiem.lv/jzrlp

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org