eez-2009  grafiskais elements


Palīdzi man izdarīt pašam, nevis izdari manā vietā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta mērķis: vecāku kompetences palielināšana bērnu ar redzes traucējumiem audzināšanā un psiho-sociālās attīstības uzlabošanā, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu veicināšana iekļauties sabiedrībā un viņu sociālo prasmju pilnveidošana.
Mērķa grupa: Rēzeknes pilsētas bērni un jaunieši ar redzes invaliditāti vecumā līdz 16 gadiem un viņu vecāki.
Īstenošanas vieta: Rēzekne, Bukmuižas iela 20.
Galvenās aktivitātes: radošās darbnīcas, fiziskās aktivitātes un tematiskie pasākumi, tos īstenojot individuālajā, grupas un forntālajā darba formā.
Plānotie rezultāti: bērnu ar redzes traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošana, sociālo prasmju pilnveidošana un attīstīšana, jaunu sociālo kontaktu dibināšana ar citiem bērniem, kam ir līdzīgas problēmas, bērnu ar redzes traucējumiem iekļaušanās sabiedrībā veicināšana.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija palielināt vecāku zināšanas un kompetenci par audzināšanu un izglītību bērniem ar redzes traucējumiem, lai uzlabotu psihosociālo attīstību bērnu un veicinātu viņu sociālo integrāciju.
Mērķa grupas: bērni līdz 18 gadiem ar redzes traucējumiem un viņu vecāki, kuri dzīvo Rēzeknē.
Projekta ietvaros notika 51 aktivitāte, tika piesaistīti 7 brīvprātīgie.
Galvenās aktivitātes: semināri, fiziskās aktivitātes un tematiskie pasākumi, kas tika realizēti, izmantojot individuālo, grupu un frontālās darba formas.
Galvenie sasniegtie rezultāti: projekta laikā paaugstināta dzīves kvalitāte bērniem ar redzes traucējumiem, attīstot bērniem sociālo mijiedarbības prasmes, jaunu sociālo kontaktu prasmes ar citiem bērniem ar līdzīgām veselības problēmām, kā arī atbalstot sociālo integrāciju bērniem ar redzes traucējumiem.
Projekta laikā tika akcentēts, ka biedrības prioritāte ir bērni ar redzes traucējumiem. Projekta laikā radošās darbnīcās sāka apmeklēt bērni arī garīgo atpalicību, bērni ar īpašām vajadzībām. Projekta laikā tika izveidota mājas lapa http://saulesstarsav.lv/, kurā tika pilnībā atspoguļojas visas projekta īstenotās aktivitātes laikā latviešu un angļu valodās, sekmējot to lielāku publicitāti.
Projekta laikā 24 no aktivitātēs tieši iesaistītajiem bērnu ar redzes traucējumiem ir uzlabojies funkcionālais līmenis, uzlabojot savu līdzdalību, integrāciju sabiedrībā, kā arī viņi ieguva vispārējo sagatavošanu skolai, lai sāktu integrēties vienaudžu sabiedrībā.
Projekta laikā tika izstrādātas dažādas spēles bērnu kustību koordinācijas uzlabošanai, reakcijas ātruma un sacensību gara palielināšanai. Bērni sadarbojās viens ar otru, strādāja komandā, atbalstīja viens otru un uzmundrināja.
Aptaujas rezultāti liecina par to, ka bērni izteica vēlmi organizēt un piedalīties līdzīgos pasākumos, lai būtu vairāk dažādu piedzīvojumu, lai varētu apskatīt un staigāt Rēzekni.
Projekta laikā palielinājies biedrības biedru - bērnu ar īpašām vajadzībām un viņu vecāku - skaitu no 30 biedriem gada sākumā projekta līdz 65 projekta beigām.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2013.EEZ/PP/1/MIC/090
Дата утверждения проекта: 14.05.2014.
Дата заключения проектного договора: 20.08.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "SAULES STARS AV"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Место осуществления проекта: Rēzekne
Регион(ы) осуществления проекта: Latgales reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 12
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 20309.99 EUR / 14 273.94 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 17365.04 EUR / 12 204.22 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 913.95 EUR / 642.33 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 2031.00 EUR / 1 427.39 LVL;
Юридическии адрес: Ziedu iela 6B, Rēzekne, LV-4601
Номер тел.: 29544626
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: -

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org