Печатать |

Начало > Источники финансирования > Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014[..] > Программа проектов НГО (2009-2014)[..] > DROŠĪBĀ – inovatīvas kopienu programmas aktuālu va[..]

eez-2009  grafiskais elements


DROŠĪBĀ – inovatīvas kopienu programmas aktuālu vardarbības veidu izskaušanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekts „DROŠĪBĀ – inovatīvas kopienu programmas aktuālu vardarbības veidu izskaušanai” ir vērsts uz bērna tiesību ievērošanas stiprināšanu, nodrošinot drošu un pilnvērtīgu dzīves vidi.
Lai sasniegtu projekta mērķus, projekta ietvaros tiks realizētas sekojošas galvenās aktivitātes un sasniegti šādi rezultāti:
- Starpdisciplināras komandas (pedagoga, psihologa, sociālā darbinieka, mākslas un smilšu terapeita) ikdienas atbalsts no vienaudžu vardarbības cietušo psiholoģiskam un sociālam atbalstam – 400 bērniem, kas cietuši no vardarbības vai paši ir varmākas;
- 2 inovatīvu programmu izstrāde un aprobācija 3 Latvijas pilsētās (bērniem-varmākām, klašu kolektīviem, kurā konstatēts paaugstināts vienaudžu vardarbības risks), kas nākotnē palīdzēs risināt vienaudžu vardarbības gadījumus citām izglītības un pašvaldību iestādēm;
- Pasākumu īstenošana, lai nodrošinātu sociālai atstumtībai un izolācijas riskam pakļauto bērnu (upuru un varmāku) uzvedības maiņu, motivācijas pieaugumu integrācijai sabiedrībā, kā arī lai veicinātu šo bērnu un jauniešu stabilu personības attīstību;
- Daudzveidīgu sadarbības formu attīstība starp vietējām un starptautiskām NVO ar mērķi ieviest efektīvāko metodoloģiju publiskas vienaudžu vardarbības gadījumu risināšanai izglītības un pašvaldību iestādēs.
Projekta mērķa grupa ir 400 bērni un jaunieši, kā arī organizācijas darbinieki un brīvprātīgie, kas plāno izstrādāt, ieviest un bezmaksas piedāvāt sabiedrības neaizsargātākai daļai jaunus, alternatīvus pakalpojumus, kas ļautu viņiem atgriezties sabiedrībā.
Projekta īstenošana notiks Latvijā – Rīgā, Liepājā un Valkā un tā ieviešanā ir piesaistīti arī Norvēģijas partneri no Grimstadas un Oslo.

Результаты проекта: Projekts īstenots laika posmā no 01.09.2014. līdz 30.04.2015..
Trijās Latvijas pilsētās (Rīgā, Valkā un Liepājā) tika nodrošināta sociālo pakalpojumu pieejamība - bērniem - upuriem un bērniem – varmākām, kas cietuši no brāļu / māsas vardarbības un vienaudžu vardarbības ārpusģimenes vidē. Ir izstrādātas un aprobētas sekojošas inovatīva programmas:
- bērniem-varmākām „Bērnu agresīvas uzvedības profilakses un korekcijas programma";
- pirmsskolas izglītības iestādēm „NĒ vardarbībai!”;
- vardarbības/agresijas līmeņa mazināšanai klašu kolektīvos;
Projekta ietvaros tāpat ir izstrādāta vienota metodoloģija – rokasgrāmata pedagoģiskā un sociālā darba sinerģijai darbā ar vardarbīgiem bērniem un bērniem, kas cietuši no vardarbības.
Sasniegti šādi rezultāti: Starpdisciplinārās komandas pakalpojumus saņēmuši 464 mērķa grupas bērni (un viņu vecāki) Rīgā, Valkā, Liepājā. Mākslas terapijas un smilšu terapijas pakalpojumus saņēmuši 49 bērni un jaunieši. Nodrošināta dalība īstermiņa motivācijas nometnē 60 bērniem. Alternatīvo mākslu studijā kopā apmeklējuši 189 dalībnieki (Rīgā, Liepājā, Valkā). un fiziskās vardarbības pašaizsardzības programmā iesaistījušies 48 bērni un jaunieši. Izveidota un aprobēta viena programma bērniem-varmākām. Izveidota un 5 pirmsskolas izglītības iestādēs aprobēta viena programma pirmsskolas izglītības iestādēm „NĒ vardarbībai”, izveidots viens izbraukuma leļļu teātra komplekts. Izveidota un aprobēta viena programma bērnu klašu kolektīvam, kurā konstatēta vardarbība un paaugstināta agresija. Notikušas vismaz 8 atklātas jauniešu diskusijas Rīgā, Liepājā, Valkā, kopā tās apmeklējuši 138 bērni un jaunieši. Izstrādāta viena vienota metodoloģija – rokasgrāmata pedagoģiskā un sociālā darba sinerģijai darbā ar vardarbīgiem bērniem un bērniem, kas cietuši no vardarbības. Novadīts divu dienu apmācību – pieredzes apmaiņas seminārs ar Norvēģijas partneri. Noticis viens trīs dienu apmācību seminārs projekta personālam par bērnu-varmāku un no vardarbības cietušo vajadzībām pirmstiesas un tiesas procesos. Notikušas 3 supervīzijas pedagoģiskā un sociālā atbalsta personālam.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2013.EEZ/PP/1/MAC/090
Дата утверждения проекта: 09.07.2014.
Дата заключения проектного договора: 29.08.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Attīstības centrs ģimenei"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Liepājas 8.vidusskola,Biedrība "Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība",Stine Sofies Stiftelse
Регион(ы) осуществления проекта: Курземскый регион,Видземскый регион,Rīga
Время осуществления проекта в месяцах: 20
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 112113.31 EUR / 78 793.68 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 95000.00 EUR / 66 766.38 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 5000.00 EUR / 3 514.02 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 12113.31 EUR / 8 513.28 LVL;
Юридическии адрес: Dārziņu 17. līnija 3, Rīga, LV-1063
Номер тел.: 29816242
Факс: n/a
Е-почта:
Домашняя страница: 20329916

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org

 


Дата печати: 08.03.21