Начало > Источники финансирования

eez-2009  grafiskais elements


"Atbildīgs, izglītots, iesaistīts"

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu, jauniešu, ģimeņu ar bērniem, vardarbību veikušo jauniešu, no vardarbības cietušo personu iesaistīšana izmantojot inovatīvu pasākumu kopumu - sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru kustības izveidi Latvijā, veidojot apmācību programmu, izglītojot un veicot praktisku brīvprātīgo darbu.
Šobrīd valstī mērķgrupai ir grūtības izvēlēties profesiju, atrast darbu, zema dalība sabiedriskās aktivitātēs, niecīgas brīvprātīgā darba iespējas.
Iesaistot projektā, mērķgrupa integrēsies aktīvā interesantā vidē, iegūs prasmes, motivāciju nākotnes profesijai, piem, kopējs, veterinārārsts, kinologs, jurists, sociālais darbinieks, policists u.c.
Partneri nodrošinās efektīvu mērķgrupas piesaisti. Projekta ietvaros tiks izdota rokas grāmata - kā kļūt par sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru, tās praktisko darbību pārbaudot sadarbības partneru un mērķgrupas pilotprojektā. Tiks īstenotas inovatīvas sociālās kampaņas visā Latvijā.

Результаты проекта: Projekts īstenots no 01.09.2014.-30.04.2015. pa visu Latviju.
Projekta mērķu sasniegšanas pakāpe ir atbilstoša plānotajam, īstenojot paredzētās aktivitātes. Dažādās mērķgrupas projektā tiek iesaistītas atbilstoši to iespējām līdzdarboties:
- bērni, jaunieši, ģimenes ar bērniem, personas ar invaliditāti – Cilvēcības stundās (novadītas 56 cilvēcības stundas, kurās piedalījušies 948 bērni, 200 jaunieši, 26 ģimenes ar bērniem, 268 personas ar invaliditāti;
- jaunieši, ģimenes ar bērniem, personas ar invaliditāti – piedalījušies talkās dzīvnieku patversmē (noorganizētas 49 ikmēneša mazās talkas un 4 lielās talkas, kurās piedalījušies 120 bērni, 308 jaunieši, 57 ģimenes ar bērniem, 66 personas ar invaliditāti;
- jaunieši – iesaistīti brīvprātīgajā darbā: dzīvnieku patversmē brīvprātīgo darbu veikuši 513 jaunieši; publiskos pasākumos piedalījušies 83 jaunieši; internet vidē brīvprātīgo darbu veikuši 113 jaunieši.
Atbilstoši projekta plānam veiktas citas projekta aktivitātes: vismaz 2 reizes mēnesī jauniešu informēšana par iespējām piedalīties projektā; ikmēneša praktiskie semināri-darba grupas jauniešiem (projekta periodā notikuši 20 praktiskie semināri-darba grupas), kas veic brīvprātīgo darbu projekta ietvaros; īstenots sociālo kampaņu projekts; regulāri publiskota informācija par projekta aktivitātēm biedrības mājas lapā projektam veltītajā sadaļā.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2013.EEZ/PP/1/MAC/020
Дата утверждения проекта: 09.07.2014.
Дата заключения проектного договора: 15.09.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Nodibinājums "dzivniekupolicija.lv",Stopiņu novada dome,Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienība Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Регион(ы) осуществления проекта: Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 20
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 111111.11 EUR / 78 089.33 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 95000.00 EUR / 66 766.38 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 5000.00 EUR / 3 514.02 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 11111.11 EUR / 7 808.93 LVL;
Юридическии адрес: "Ozolaine", Līči, Stopiņu novads, LV-2118
Номер тел.: 29216113
Е-почта:
Домашняя страница: http://www.ulubele.org

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org