Начало > Источники финансирования

eez-2009  grafiskais elements


Nāc un dari, jo Tu vari!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir nodrošināt sociālās atstumtības riskam pakļauto personu integrāciju sabiedrībā, izmantojot inovatīvu interešu izglītības un sociālā atbalsta pasākumu kopumu, pamatotu ilgtspējīgas attīstības vērtībās. Mērķa grupu veidos kopienu pārstāvji - bērni un jaunieši, tostarp ar invaliditāti, ģimenes ar bērniem, seniori. Projekta aktivitātes notiks Latvijas 3 plānošanas reģionos no 01.10.2014. līdz 31.12.2015.. Tās sastāvēs no zināšanu apguves, iemaņu praktizēšanas un pilnveides darbībā drošā, sociāli pieņemošā un vidē, piedaloties Norvēģijas partneriem, ka procesā integrēs ilgtspējīgas attīstības elementus, kur mērķa grupa gūs, izglītību un darbotiesprieku radošās darbnīcās, vides un novadpētniecības nometnēs, digitālo un tehnisko prasmju apguvē, inovatīvā tehniskās jaunrades procesā. Rezultātā pieaugs viņu zināšanas, pašapziņa, komunikācijas un līdzdalības iemaņas, neordināru problēmu risināšanas kompetence. Izglītības programmas varēs turpmāk īstenot Latvijas pašvaldības.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija nodrošināt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu integrāciju sabiedrībā, izmantojot inovatīvu interešu izglītības un sociālā atbalsta pasākumu kopumu, pamatotu ilgtspējīgas attīstības vērtībās.

Projekta mērķa grupa bija Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji, tai skaitā: 439 bērni, 143 jaunieši, 65 ģimenes ar bērniem, 46 personas ar invaliditāti un 69 pieaugušie mazturīgie iedzīvotāji. Kā arī NVO, kas pārstāv augstākminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā: 20 biedri, 6 darbinieki un 33 brīvprātīgie.

Projekta īstenošanas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti:
• IT un sociālo mediju izmantošanas prasmju apguve bērniem un jauniešiem – 2dienu apmācības Limbažos(28 dalībnieki), un vienas dienas praktiskās mācības(9 dalībnieki) - izbraukums uz Ogres Servisa centru un pie projekta partneriem Madonā.
• Radošās darbnīcas Limbažos paaudžu sadarbības veicināšanai – Automodeļu trases sacensības un automodeļu izgatavošana(38 dalībnieki), darbnīca “Sadzīves ierīču izpēte”, darbnīca “Kokapstrādes darbagaldi bērniem”(tika izgatavoti 70 automodelīši), Minikāru izgatavošanas nodarbības(7 dalībnieki) un sacensības.
• Programma “Jauniešu mobilais tehniskais SOS dienests” - apmācīti 24 jaunieši, apmeklēta 51 mājsaimniecība, reģistrēti 140 izsaukumi. Šāda veidā vienlaikus no vienas puses tika risināta sociāli atstumtu cilvēku vajadzība un no otras puses jaunieši iepazina reālo situāciju un citu paaudžu vajadzības.
• Radošo darbnīcu programma Madonā paaudžu sadarbības veicināšanai - Uzsākta jauna, inovatīva aktivitāte - trases automodelisma nodarbības. Notika arī sacensības, kuras apmeklēja arī ģimenes ar bērniem, veicinot vecāku atbalstu bērniem, kuri turpinās trases automodelisma nodarbības.
• Seminārs, darbnīcas jauniešu iesaistei videi draudzīgu ilgtspējīgu sadzīves risinājumu veidošanā – seminārs(36 dalībnieki) skolotajiem un brīvprātīgajiem, kas veltīts pieaugušo un bērnu vides un ilgtspējas izglītošanai notika Krapes pamatskolas telpās. Vides tehnoloģiju meistarklases(94 dalībnieki) – tika iesaistīti dažādu paaudžu dalībnieki, kuri kopīgi darbojās un izzināja dažādus fizikas likumus darbībā.
• Tematiskas vasaras skolas Rugājos(93 dalībnieki) – 2 vasaras nometnes speciālā riska ģimeņu bērniem un bērniem ar invaliditāti, lai samazinātu sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku skaitu Rugāju novadā.
• Sagatavota Metodiskā rokasgrāmata – aktivitātes ietvaros tika apkopota, sistematizēta, rediģēta informācija par “Jauniešu mobila tehniskā SOS dienesta” pieredzi un noformēti materiāli metodiskas rokasgrāmatas formā. Rokasgrāmata prezentēta projekta noslēguma konferencē 2015. gada 4. decembrī.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2013.EEZ/PP/1/MAC/064
Дата утверждения проекта: 09.07.2014.
Дата заключения проектного договора: 17.09.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Nodibinājums "Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Biedrība „Mēs pasaulē”,Biedrība „NĀC KOPĀ”,Biedrība “Dzirnavu spēks”,Maini pasauli, norvēģu valodā - Forandre Verden,Madonas Bērnu un jauniešu centrs
Место осуществления проекта: Limbaži,Madona,Krapes pagasts,Madlienas pagasts
Регион(ы) осуществления проекта: Латгальскый регион,Видземскый регион,Rīga
Время осуществления проекта в месяцах: 15
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 110331.37 EUR / 77 541.33 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 94333.32 EUR / 66 297.83 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 4964.91 EUR / 3 489.36 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 11033.14 EUR / 7 754.13 LVL;
Юридическии адрес: Krišjāņa Valdemāra iela 149-507, Rīga, LV-1013
Номер тел.: 26558082
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.iniciativa.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org