Начало > Источники финансирования

eez-2009  grafiskais elements


Sociālo pakalpojumu nodrošināšana un integrāciju veicinošas vides izveide bērniem un jauniešiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem Madonas reģionā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī viņu ģimenes locekļu integrācija sabiedrībā, nodrošinot tam piemērotu vidi un viņu prasmju, attīstības un komunikācijas spēju pilnveidošanos ar dziedinošo terapiju un konsultāciju palīdzību. Projekta mērķa grupas:
- bērni un jaunieši ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, ar veselības problēmām, kuru slimību ārstēšanai var palīdzēt dziedinošās terapijas un speciālisti;
- vecāki un līdzcilvēki.
Projekta īstenošanā tiks iesaistīti Madonas, Varakļānu, Cesvaines un Ērgļu novadi. Speciāli dziedinošo terapiju programmas īstenošanai tiek pielāgotas telpas Madonas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”. Reģionā tā būs inovatīvu sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas vieta. Lai to sasniegtu, projekta ietvaros paredzētas sekojošas aktivitātes:
- radīt draudzīgu, adaptētu, aprīkotu vidi;
- nodrošināt kompleksus dziedinošo terapiju pasākumus;
- organizēt izglītojošas lekcijas, seminārus vecākiem;
- pieaicināt speciālistus ar atbilstošu profesionālo izglītību un praktisko darba pieredzi, kuru veiksmīga darba pamatā ir ne tikai zināšanas, bet arī vēlēšanās maksimāli daudz strādāt ar bērniem un palīdzēt viņiem;
- par projekta īstenošanas gaitu regulāri informēt sabiedrību, lai pēc iespējas vairāk Madonas reģiona bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām varētu izmantot rehabilitācijas programmu.
Projekta īstenošanas rezultātā plānots attīstīt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un paaugstināt dzīves kvalitāti 60 bērniem un jauniešiem, kā arī 60 viņu līdzcilvēkiem.

Результаты проекта: Projekts īstenots Madonā.
Projekta īstenošana notikusi laika posmā no 01.10.2014. līdz 30.04.2016..
Sasniegti šādi rezultāti: Oktobra mēnesī projekta ietvaros ir iegādāts jauns fizioterapijas inventārs.2014. gada augusta un septembra mēnesī ar Madonas novada pašvaldības atbalstu ir veikts telpu remonts, kā rezultātā ir izveidotas un iekārtotas atsevišķas telpas, kurās norisinās projekta ietvaros ārstnieciskās terapijas. Smilšu terapijas – 19 mēnešu laikā ir notikušas 485 smilšu terapijas, kurās piedalījušies 71 bērni/jaunieši no Madonas, Varakļānu, Ērgļu un Cesvaines novada. Mūzikas terapijas – 19 mēnešu laikā ir notikušas 485 mūzikas terapijas, kurās piedalījušies 61 bērni/jaunieši no Madonas, Cesvaines, Varakļānu un Ērgļu novada. Fizioterapiju – projekta īstenošanas laikā ir apmeklējuši 63 bērni/jaunieši no Madonas, Varakļānu, Ērgļu un Cesvaines novada, kuri ir piedalījušies 402 fizioterapijas nodarbībās. Montesori programmas nodarbības – 19 mēnešu laikā ir notikušas 421 nodarbības, palīdzot 60 bērniem/jauniešiem no Madonas, Cesvaines, Varakļānu un Ērgļu novada. Bērniem ar cerebrālo trieku mazinājies muskuļu tonuss, ir uzlabojusies kustību koordinācija, izveidojušies jauni nosacījumu refleksi. Ar autismu slimi bērni ir kļuvuši atvērtāki attiecībās ar pārējiem cilvēkiem 19 mēnešu laikā ir notikušas 250 kanisterapijas nodarbības, kuras apmeklējuši 73 bērni/jaunieši no Madonas, Varakļānu, Cesvaines un Ērgļu novada. 19 mēnešu laikā logopēds ir novadījis 250 individuālās nodarbības bērniem/ jauniešiem. Vecākiem notikušas 100 konsultācija ar psihoterapeitu. Ir noorganizēts informatīvs pasākuma par projekta uzsākšanu 01.10.2014..

Ir sagatavots 1 video sižets reģionālajai televīzija – 01.10.2014.

Madonas novada laikrakstā „Stars” ir izvietotas 2 publikācijas.

Madonas novada ikmēneša informatīvajā laikrakstā „Madonas novada Vēstnesis” ir izvietota 1 publikācija.

Projektu partnera – Madonas novada mājas lapā ir izvietota publikācija par projektu.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2013.EEZ/PP/1/MEC/059
Дата утверждения проекта: 09.07.2014.
Дата заключения проектного договора: 09.10.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Mēs saviem bērniem"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Madonas novada pašvaldība,Cesvaines novada pašvaldība,Ērgļu novada pašvaldība,Varakļānu novada pašvaldība
Место осуществления проекта: Cesvaines novads,Ērgļu novads,Madonas novads,Varakļānu novads
Регион(ы) осуществления проекта: Vidzemes reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 19
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 54996.09 EUR / 38 651.47 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 47021.29 EUR / 33 046.75 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2474.80 EUR / 1 739.30 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 5500.00 EUR / 3 865.42 LVL;
Юридическии адрес: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Номер тел.: 29324572
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.draugiem.lv/messaviemberniem

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org