Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Ieskats 12.novembrī notikušajā noslēguma konferenc[..]

Ieskats 12.novembrī notikušajā noslēguma konferencē "Eiropas Sociālais fonds - tev!"

logo ieg

Eiropas Sociālā fonda līdzekļi ļāvuši sasniegt mērķus ātrāk un mērķtiecīgāk

Eiropas Sociālā fonda (turpmāk - ESF) atbalsts devis iespēju vairāk nekā 3000 nevalstiskajām organizācijām kļūt gudrākām un prasmīgākām piedaloties lēmumu pieņemšanā, visām 119 Latvijas pašvaldībām kļūt zinošākām par ES fondiem un valsts iestādēm kļūt efektīvākām sniedzot pakalpojumus Latvijas cilvēkiem. Zināšanas un prasmes septiņos gados papildinājuši vairāk nekā 25 000 cilvēku.

Konference „Eiropas Sociālais fonds – Tev!" 12. novembrī, pulcēja vairāk nekā 110 nevalstisko organizāciju, pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvjus, nozares ekspertus, uzņēmējus, lai izvērtētu Eiropas Sociālā fonda ieguldījumu cilvēkresursu attīstībā.

Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītājs Haralds Beitelis norāda: „Kopējais ESF finansējums Latvijai bija pieejams 583 milj. EUR apmērā. Šodien mēs runājam tikai par nelielu daļu jeb 2,02% no ESF finansējuma Latvijai – t.i. par aptuveni 13 milj. eiro, bet šī ieguldījuma nozīme nav novērtējama tikai naudas ziņā. Cilvēki, kas ieguvuši prasmes piesaistīt ES un citu finansējumu nākotnē, kas sapratuši savas tiesības paust viedokli pašvaldības, Latvijas un ES līmenī nav novērtējami tikai naudā un tikai izvērtējot pagātni. Tas ir ieguldījums nākotnē un tā patiesos rezultātus spēsim novērtēt pēc gadiem."

Atklājot konferenci Edgars Šadris, Finanšu ministrijas ES fondu stratēģijas departamenta direktors uzsvēra, ka par spīti krīzei, ES fondi Latvijai ir ļāvuši pietuvoties ES vidējam līmenim gan makro - IKP līmenī, gan ikdienas dzīves līmenī.

Ierobežotais finansējums lika būt mērķtiecīgākiem
Konference deva iespēju salīdzināt sasniegumus ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā, jo savā pieredzē dalījās arī pārējo Baltijas valstu eksperti, kas atbildīgi par cilvēkresursu attīstības un valsts pārvaldes administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošanu un uzraudzību. Līdzīgās aktivitātēs Latvija, Lietuva un Igaunija ieguldījusi atšķirīgu ESF finansējuma apjomu.

Haralds Beitelis: „Lai arī ESF ieguldījuma apjomu cilvēkresursu attīstībā nevar salīdzināt pēc vienādiem nosacījumiem, tomēr Latvijas ieguldījums šķietami ir mazākais apjoma ziņā, vienlaikus mūsu sasniegumi tāpēc nebūt nav zemāk vērtējami nekā mūsu kaimiņu sasniegumi. Jāatceras, arī, ka krīzes gados ievērojama daļa ESF finansējuma tika pārlikta uz aktivitātēm, kas daudz tiešākā veidā sniedza atbalstu Latvijas iedzīvotājiem., piem., tā sauktā „100 latnieku programma"."

Irina Stankevičiene, Lietuvas ESF aģentūras Projektu vadības departamenta projektu vadītāja: „Salīdzinot ar citām ES valstīm, Lietuva cilvēkresursu attīstībā ieguldīja vislielāko ESF finansējuma īpatsvaru – 102 milj. EUR. Ar tiem izdevies panākt ievērojamu pieaugumu iedzīvotāju uzticībā valsts institūcijām no 35% perioda sākumā uz 53% šobrīd."

Pētījuma rezultāti apliecina administratīvā sloga mazināšanos
Viens no ESF finansējuma mērķiem bija efektīvāka valsts pārvalde – mazāki administratīvie šķēršļi, skaidrākas valsts pakalpojumu saņemšanas procedūras, mazāki publiskās pārvaldes izdevumi. Gan iedzīvotāju skatījumā, gan pēc nevalstisko organizāciju (NVO) domām administratīvais slogs Latvijā ir samazinājies. Būtiskākos uzlabojumus iedzīvotāji novērojuši izglītības, nodokļu administrēšanas un īpašuma tiesību jomā. Plašāk par pētījumu rezultātiem.

Tika norādīts arī, ka projekti mainījuši valsts iestāžu darbinieku uztveri par to, kas ir administratīvais slogs un tagad katram normatīvajam aktam tiek rēķināta tā administratīvā ietekme uz iedzīvotājiem, uzņēmumiem, NVO.

Nevalstiskās organizācijas kļūst prasmīgākas paužot viedokli
Daudzas nevalstiskās organizācijas īstenoja projektus, lai labāk izprastu lēmumu pieņemšanu pašvaldības, valsts un Eiropas Savienības līmenī un labāk saprastu tiesības un iespējas piedalīties šo lēmumu pieņemšanā. Nevalstiskās organizācijas arī atzīst, ka Eiropas Sociālā fonda atbalsts deva tām iespēju pārdzīvot krīzes gadus un attīstīties. Par to liecina arī tas, ka šajos gados nevalstisko organizāciju skaits ir gandrīz dubultojies.

Diskusijā tika pausts viedoklis, ka, lai arī ESF projektos varēja iemācīties daudzus jaunus veidus kā līdzdarboties, tie nevar piespiest piedalīties lēmumu pieņemšanā. Un tālākais ir pašu nevalstisko organizāciju un cilvēku ziņā. Vairāku projektu piemēri šeit.

Labāki pakalpojumi visiem
„Ātrāk, ērtāk, izdevīgāk!" – ar šādu vadmotīvu tika īstenoti valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju projekti, izvērtējot esošos pakalpojumus, uzlabojot tos un radot jaunus pakalpojumus iedzīvotājiem. Viens no redzamākajiem rezultātiem ir Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri, kas sāks darbu visās Latvijas pašvaldībās visticamāk jau 2015. gadā. Turpmāk, lai saņemtu vairāku valsts iestāžu pakalpojumus arī mazo pašvaldību iedzīvotājiem nevajadzēs tērēt naudu un laiku, lai dotos uz lielajām pilsētām. Šos pakalpojumus varēs saņemt arī savā pašvaldībā.

Māris Sprindžuks, Ādažu novada domes priekšsēdētājs, kas bijis cieši saistīts ar publisko pakalpojumu izvērtēšanu norāda: „Arī tagad pašvaldības var padarīt pakalpojumus iedzīvotājiem ērtākus, ja tām ir griba. Diemžēl daudzviet tā trūkst. Tāpēc nepieciešams vienots ietvars - Publisko pakalpojumu likums, kas procesu padarītu standartizētu."

ESF projektu līdzekļi ļāvuši arī nevalstiskajām organizācijām radīt jaunus pakalpojumus ierdzīvotājiem, tomēr, kā norāda Onkoloģisko pacientu biedrības „Dzīvības koks" valdes priekšsēdētāja Gunita Berķe, īstenojot projektus ir svarīgi, lai tie netiktu īstenoti tikai projektu, naudas dēļ, bet gan tie būtu solis organizācijas mērķu sasniegšanā. Savukārt biedrības „Dzīvnieku pansija „Ulubele"" juriste Inese Bāra atzīst: „ESF projekta ietvars mums lika kļūt mērķtiecīgākiem, savāktākiem, lai izdarītu iecerēto noteiktā laikā." Plašāka informācija par jauniem pakalpojumiem šeit.

Konferences noslēgumā Valsts kanceleja un Sabiedrības integrācijas fonds pateicās 13 nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām par sadarbību īstenojot projektus, par kvalitatīvu darbu gatavojot projektu atskaites, teicamu projekta grāmatvedības uzskaiti, uzteica organizācijas, kas izmantojušas visas iespējas piedaloties visos izsludinātajos konkursos, kā arī veicinājušas partnerību, piesaistot un piedaloties kā partneriem visvairāk projektos. Organizāciju saraksts pielikumā.

Konferences norises vietā bija apskatāma arī Valsts kancelejas pavasarī sagatavotā karikatūru izstāde, kurā ar vieglu smaidu atspoguļoti Valsts kancelejas un Sabiedrības integrācijas fonda administrēto ESF projektu sasniegumi – rezultāti un ieguvumi iedzīvotājiem. Karikatūru autors – Zemgus Zaharāns. Karikatūru izstāde elektroniski apskatāma šeit.

Plašāk par konferenci un konferences prezentācijas.
Konferences ieraksts: pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa
Fotogrāfijas no konferences.

Informācijai
Valsts kanceleja un SIF 2007. – 2013. gada ES struktūrfondu plānošanas periodā uzraudzīja 279 ESF finansētu projektu ieviešanu gandrīz 13 miljonu eiro apmērā. Īstenoto projektu lokā ir tādi, kas stiprina nevalstisko organizāciju spējas piedalīties valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanā, projekti, kuru laikā radīti jauni pakalpojumi iedzīvotājiem, uzlabota pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitāte, tiek strādāts pie administratīvo šķēršļu mazināšanas uzņēmējdarbībā un citās jomās, tiek veicināta sadarbība starp darba devējiem un darba ņēmējiem.

Plašāka informācija:
Baiba Jakovļeva,
Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta
konsultante-tehniskās palīdzības projekta vadītāja
tālr.: 67082914
e-pasts:

Informācija sagatavota pasākuma „Valsts kancelejas īstenoto Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu publicitātes nodrošināšana" ietvaros. Pasākums tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/06/006 „Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas darbības nodrošināšanai".

Seko mums:
www.twitter.com/vk_esfprojekti
www.draugiem.lv/vk_esfprojekti
www.mk.gov.lv/content/projektu-rezultati-un-ieguvumi