sif-jauns-kras


Lauku kopienu parlamenta "Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos" organizēšana

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā 2014

Search projects
Amount of Grant Awarded: 19 984,20 EUR / 14 044.98 LVL;
Project number: 2014.LV/PR/03
Project Promoter: Biedrība „Latvijas Lauku forums”
Status: apstiprināts