sif-jauns-kras


Informācijas sabiedrība – cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā 2014

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 18 997,15 EUR / 13 351.27 LVL;
Projekta numurs: 2014.LV/PR/25
Projekta īstenotājs: LCĪVSO SUSTENTO (Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija)
Statuss: apstiprināts