Sākums

Pieredzes apmaiņa

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Bredfordas Universitāti Anglijā.

Vieslekcija „Dažadības pievienotā vērtība biznesam".

 

es sif2

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības PROGRESS programmas atbalstu. Informācija publicēta projekta „Dzimumu līdztiesība ekonomisko lēmumu pieņemšanā – instruments ekonomiskās konkurētspējas un vienlīdzības veicināšanai" Nr. JUST/2012/PROG/AG/4127/GE ietvaros. Par publikācijas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds, un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.