Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Straptautiskās pieredzes apmaiņas semināra „Starpt[..]

Straptautiskās pieredzes apmaiņas semināra „Starptautiskā sadarbība EEZ programmas “NVO fonds” projektu ietvaros – ietekme un ieteikumi” rezultāti

2014.gada 11.decembrī Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Norvēģijas vēstniecību Latvijā rīkoja starptautiskās pieredzes apmaiņas semināru "Starptautiskā sadarbība EEZ programmas "NVO fonds" projektu ietvaros - ietekme un ieteikumi", tādejādi veicinot diskusijas par starptautiskās sadarbības lomu un ietekmi mūsdienās, kā arī tuvāk iepazīstinot ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) programmas "NVO fonds" projektiem, kas tiek īstenoti partnerībā ar Norvēģijas un Islandes organizācijām.

Kāda ir starptautiskās sadarbības loma mūsdienu pasaulē? Kādas ir sadarbības iespējas ar Norvēģiju un Islandi? Kādi ir ieguvumi un izaicinājumi EEZ donorvalstu partneriem? Šie bija daži no jautājumiem, kurus seminārā apsprieda uzaicinātie dalībnieki - pārstāvji no dažādām Latvijas, Norvēģijas un Islandes nevalstiskajām organizācijām, kā arī no valsts un pašvaldību institūcijām. Semināru apmeklēja vairāk kā 100 dalībnieki no Norvēģijas, Islandes, Somijas, Beļģijas un Latvijas. Dalībnieku vidū bija pārstāvji no Norvēģijas Helsinku komitejas (www.nhc.no), Islandes Cilvēktiesību centra (www.humanrights.is), INTERACT atbalsta punkts Turku (Somija) (www.interact-eu.net), biedrība "Blatt Afram -seksuālās vardarbības novēršana pret bērniem"(Islande) (www.blattafram.is), SOS Bērnu Ciematu Asociācija (Norvēģija) (http://www.sos-childrensvillages.org). Atklājot semināru, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Aija Bauere uzsvēra: „Šajā EEZ finanšu instrumenta ieviešanas periodā īpaša uzmanība tiek pievērsta divpusējās sadarbības veicināšanai starp saņēmējvalstīm un donorvalstīm. Ir svarīgi apzināties, ka sadarbības projekti ir reālas iespējas vēl labāk sasniegt projektos izvirzītos mērķus, uzzināt ko jaunu pašiem un pastāstīt par saviem sasniegumiem un idejām citās valstīs."

Zemāk ir pieejamas semināra „Starptautiskā sadarbība EEZ programmas "NVO fonds" projektu ietvaros - ietekme un ieteikumi" programma, semināra dalībnieku prezentācijas un semināra foto galerija.

pdfSemināra programma

 • Baiba Liepa, INTERACT Projekta vadītāja ESSBSR ievešanas atbalstam (Somija) - prezentācija
 • Birgit Jacobsen, Vecākā bilaterālo attiecību koordinatore, Finanšu instrumenta birojs (Brisele) - prezentācija
 • Lillian Solheim, Norvēģijas Helsinku komiteja (Norvēģija) - prezentācija
 • Jóna Adalheidur Palmadóttir, Islandes Cilvēktiesību centrs (Islande) - prezentācija
 • Linda Mežviete, SIF Projektu konkursu nodaļas vadītāja - prezentācija

EEZ programmas "NVO fonds" sadarbības projektu prezentācijas

 • Eva Sāre Aizsilniece, Centra "Valdardze" valdes priekšsēdētāja - prezentācija
 • Gaļina Sokolova - LSK Valkas komitejas izpilddirektore - prezentācija
 • Andra Greitāne, Rehabilitācijas centra "Mēs esam līdzās" valdes priekšsēdētāja - prezentācija
 • Irina Rulle, biedrības "Saule" priekšsēdētāja - prezentācija
 • Daiga Zaķe, Izglītības iniciatīvu centra direktore - prezentācija
 • Agnese Sladzevska, Centra "Dardedze" Preventīvā centra vadītāja - prezentācija
 • Veronika Ļemeševska, Latvijas Bērnu fonds, projektu vadītāja - prezentācija
 • Gudrun Helga Bjarnadottir, Biedrības "Blatt Afram -seksuālās vardarbības novēršana pret bērniem" izglītības speciāliste (Islande) - prezentācija

Kādi ir ieguvumi un izaicinājumi EEZ donorvalstu partnerim?

 • Anna Katarzyna Wozniczka, organizācijas „W.O.M.E.N" (Islande) vadītāja - prezentācija
 • Dzintra Džonsa, Projektu vadības konsultante, SOS Bērnu Ciematu Starptautiskā asociācija, Finanšu līdzekļu piesaistes un komunikāciju departaments - prezentācija

Semināra galerija

konf

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit
EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org