Logo RGBES logo ar atsauci


1.partnerorganizāciju atlase

Источник финансирования: Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020
Программа: Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020
Поиск проектов
Конкурс обявлен: 29.12.2014.
Срок подачи заявок: 13.02.2015. līdz plkst. 17.00. (pagarināts)

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu partnerorganizāciju atlasi pārtikas un pamata materiālās palīdzības izdalīšanai un papildpasākumu īstenošanai, kas tiek finansētas ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Partnerorganizāciju atlases iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 13.02.2015. līdz plkst. 17.00.

Iesniegumu iesniegšana
Atlases iesniegumus var iesniegt:

  • personīgi vai sūtot pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā,

Līdz 30.01.2015 - Brīvības iela 40-39, Rīga, LV-1050;
No 02.02.2015 - Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīga, LV-1050;

  • nosūtot elektroniska dokumenta formā uz e-pastu .
  • aizpildot atlases iesnieguma veidlapu tiešsaistē projektu elektroniskās vadības sistēmā Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā www.sif.gov.lv, iepriekš parakstot attiecīgu vienošanos ar Sabiedrības integrācijas fondu;

Lai projekta iesniegumu aizpildītu tiešsaistē, nepieciešams noslēgt vienošanos par projekta iesniegšanu tiešsaistē. Aicinām pretendentus aizpildīt vienošanos, norādot informāciju par pretendentu un atbildīgo amatpersonu. Aizpildīto un parakstīto vienošanos lūdzam nosūtīt Sabiedrības integrācijas fondam divos eksemplāros pa pastu vai iesniegt personīgi Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV-1050.
Sabiedrības integrācijas fonds pēc Vienošanās noslēgšanas piecu darba dienu laikā piešķirs organizācijai piekļuves tiesības projekta iesnieguma aizpildīšanai tiešsaistē.

docVienošanās par tiesībām lietot Fonda projektu iesniegumu iesniegšanai tiešsaistē

Informatīvie semināri
Laika posmā no 2015. gada 12. janvāra līdz 21. janvārim tiks rīkoti reģionālie informatīvie semināri par atlases iesniegumu sagatavošanu. Informācija par semināriem (vietas, laiki, pieteikšanās) būs pieejama no 07.01.2015.

Atlases iesniegumu sagatavošanai nepieciešamā informācija pieejama arī Sabiedrības integrācijas fonda birojā,
Līdz 30.01.2015 - Brīvības iela 40-39, Rīga, LV-1050;
No 02.02.2015 - Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīga, LV-1050;
Apmeklētāju laiks: darba dienās no 10.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz 16.00.

 

Informatīvie semināri par partnerorganizāciju atlases iesniegumu sagatavošanu reģionos un Rīgā:

12.01.2015. plkst. 10.30 – Cēsis, Cēsu Pieaugušo izglītības centrs, Raunas iela 4 – darba kārtība - seminārs Cēsīs atcelts

13.01.2015. plkst. 11.30 – Rēzekne, Rēzeknes augstskola, 222.telpa (zāle 2.stāvā), Atbrīvošanas aleja 115 – darba kārtība

14.01.2015. plkst. 10.30 – Saldus, Saldus Mūzikas un mākslas skola, Lielā zāle, Avotu iela 12 a – darba kārtība

15.01.2015. plkst. 10.30 – Rīga, Sabiedrības integrācijas fonds, semināru telpa (1.stāvā), Brīvības iela 40-10 – darba kārtība

16.01.2015. plkst. 10.30 – Jelgava, Hotel Jelgava, Zelta zāle, Lielā iela 6- – seminārs Jelgavā atcelts

Lūdzam iepriekš pieteikties semināriem pa tālruni 67078195 vai e-pastu ar norādi „Dalība seminārā". Piesakot savu dalību norādiet:

  • vārdu, uzvārdu;
  • organizāciju, kuru pārstāvat;
  • tālruņa numuru vai/un e-pastu.

Dalība semināros ir bez maksas.

Semināru prezentācijas būs pieejamas no 09.01.2015. Semināra dalībnieki ar prezentācijas izdrukām netiks nodrošināti.

pdfSemināra prezentācijas

Jautājumus par atlases iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt uz e-pastu ar norādi "Partnerorganizāciju atlase" ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms atlases iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Iesniegtie jautājumi un atbildes tiks apkopotas un būs pieejamas ikvienam www.sif.gov.lv sadaļā „Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām" → „Biežāk uzdotie jautājumi".

Нет проектов для этой программы