Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Glokalizācija – vietējā atslēga globālai attīstībai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Поиск проектов

Projekta kopsavilkums:

Projekta nosaukums: Eiropas gada attīstībai (2015) un ES Prezidentūras projekts Latvijas Prezidenturai ES 2015
Projekta apakšnosaukums: Glokalizācija – vietējā atslēga globālai sadarbībai
Virsmērķis: Glokalizācija – cilvēku spējināšana indivīda, kopienas, valsts, Eiropas un globālā līmenī – attīstības jautājumu, ilgtspējīgas globālās attīstības un nabadzības mazināšanas apzināšanās.
Specifiskie virzieni un ietekmes rezultāti:
SO.1 – iedzīvotāju kapacitātes paaugstināšana attīstības jomā
Rezultāts: iedzīvotāji ir iesaistīti glokalizācijas aktivitātēs un tā rezultātā attīstījuši izpratni par globālo tēmu ietekmi uz kopienu līmeni un radījuši idejas attīstības sadarbības projektiem nākotnē.
SO. 2 – kampaņas attīstības jomā
Rezultāts: indivīdiem ir paaugstinājusies izpratne par attīstības sadarbību, īpaši, pārtikas drošību un personīgo ietekmi uz globālo attīstību
SO. 3 – interešu aizstāvība attīstības jomā
Rezultāts: palielinājusies partnerība starp dažādām attīstības sadarbībā iesaistītajām pusēm nacionālajā un Eiropas līmenī.

Mērķa grupas: LAPAS biedri un citas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lēmumu pieņēmēji Latvijā un Eiropā, kopienu pārstāvji no Latvijas, Eiropas un attīstības valstīm, mediji un iedzīvotāji.
Īstenošanas vieta: Latvija, Brisele, Eiropa, attīstības valstis
Īstenošanas laiks: 2014.gada septembris – 2015.gada augusts

предоставил финансирование: 15000,00 EUR / 10 542.06 LVL;
Номер проекта: 2014.LV/LF/20
Исполнитель проекта: Biedrība "Latvijas Platforma attīstībai sadarbības"
Юридический адрес: Pils iela 21, Rīga, LV-1050
Период проетка: 01.12.2014.-30.04.2015.