Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Prezidentūras ES padomē uzraudzība: Pretkorupcijas labo prakšu analīze

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Search projects

Projekta kopsavilkums:
Projekta mērķis: nodrošināt, lai pretkorupcijas politikas jautājumi ES prezidentūru laikā ir dienas kārtības prioritāte, kā arī gatavošanās un prezidentūras norises fāzē tās darbība būtu caurspīdīga, atklāta un pieejama.

Projekta ilgums: 24 mēneši (projekts sākās līdz ar Lietuvas prezidentūru 2013.gada jūlijā un beigsies ar Latvijas prezidentūru 2015.gada jūnijā).

Projektu īsteno Transparency International (TI) Eiropas Savienības birojs (TI ES), sadarbojoties ar TI nacionālajām nodaļām no Lietuvas, Itālijas, Grieķijas un Latvijas. Aktivitātes notiek nacionālo partneru pārstāvētajās valstīs, kā arī rezultāti izplatīti visā Eiropā Savienībā.

Projekta mērķa grupas:

  • Galvenās mērķauditorijas ir nacionālās politikas veidotāji un mediji prezidējošajā ES dalībvalstī, kā arī ES politikas veidotāji (tie, kas saistīti ar ES dalībvalstu pretkorupcijas jautājumu risināšanu nacionālā un ES līmenī)

Aktivitātes:

  • Izstrādāt metodoloģiju (score card), lai novērtētu prezidentūru gatavošanas un ieviešanas fāzi;
  • Definēt dienas kārtību katrā no prezidentūras valstīm atbilstoši TI pretkorupcijas dienas kārībā izvirzītajām prioritātēm;
  • Analizēt četru prezidējošo valstu prezidentūru gatavošanos norisi, tās ieviešanu un izvirzītās pretkorupcijas prioritātes, kā arī to virzību prezidentūras dienas kārtībā;
  • Sekot pretkorupcijas dienas kārtības īstenošanai un iedzīvināšanai tiesību aktu projektos;
  • Sagatavot ziņojumu par analīzes rezultātiem, balstoties uz izstrādātās metodoloģijas principiem;
  • Izstrādāt labās prakses rokasgrāmatu interešu aizstāvībai, darbojoties ES prezidentūrā.
  • Publicēt informāciju un sniegt rekomendācijas dažādām ietekmes pusēm.

Projekta rezultāti:

  • Projekta rezultātā tiks novērtēta visu prezidentūru caurspīdība, atklātība un darbs pie pretkorupcijas dienas kārtības, balstoties uz speciāli izstrādātu metodoloģiju (score card).

Projekta rezultātā tiks izstrādāta labās prakses interešu aizstāvības metodoloģija, darbojoties ES prezidentūrā.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 2920,3 EUR / 2 052.40 LVL;
Project number: 2014.LV/LF/15
Project Promoter: Biedrība "Sabiedrība par atklātību Delna"
Partner(s): Trasparency Internation Eiropas Savienības birojs (Beļģija)
Legal address: Aleksandra Čaka iela 49-4, Rīga, LV-1011
Duration of the project: 01.07.2014.-30.06.2015.